Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχει εξαγγείλει το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Το σχέδιο καλύπτει τόσο Υφιστάμενες όσο και Νέες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς της Μεταποιητικής Βιομηχανίας και ορισμένους άλλους στοχευμένους τομείς.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 200.000 ευρώ και η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται, για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, σε 60%. Δηλαδή, για παράδειγμα, για επιλέξιμες δαπάνες ύψους 100.000 ευρώ, η χορηγία ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.

Το σχέδιο έχει δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου και αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 9 Φεβρουαρίου 2021.
https://meci.gov.cy/gr/sxediaxorigion

Επιλέξιμες δαπάνες
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

-Ανέγερση ή/και Επέκταση Κτιρίων
-Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση Κτιρίων
-Μηχανήματα/ Εξοπλισμός
-Μεταφορικά μέσα
-Άλλα έξοδα (κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών)

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση