Σχέδιο Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι 600,000 ευρώ και θα καλύψει αναδρομικά επενδύσεις για καινούργια ηλιακά συστήματα/πλαίσια που αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν μετά την 1/1/2016.
Με στόχο την καλύτερη εφαρμογή του Σχεδίου και με σκοπό την πληρέστερη εξυπηρέτηση του κοινού το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα οργανώσει τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους προμηθευτές και εγκαταστάτες ηλιακών συστημάτων. Το σεμινάριο θα γίνει στο Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας που βρίσκεται στην Αθαλάσσα, στο χώρο του παλιού Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ), από τις 12 μέχρι τις 2μ.μ.. Ειδική έμφαση θα δοθεί στο θέμα των τεχνικών προδιαγραφών (Δήλωση Συμμόρφωσης και Ενεργειακή Ετικέτα) που πρέπει να διαθέτει ο νέος εξοπλισμός, καθώς επίσης στην αναγκαιότητα όπως οποιοδήποτε μελλοντικό Σχέδιο θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση προϊόντων που διαθέτουν σήμανση Solar Keymark.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και δήλωση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα πιο κάτω άτομα:
1) Αλέξανδρος Στυλιανίδης, τηλ. 22 606042, email: [email protected] 2) Μαρία Αθανασιάδου, τηλ. 22 409367, email: [email protected] 3) Σάββας Ιωάννου, τηλ. 22 409445, email: [email protected] 4) Γιώργος Ροδίτης, τηλ. 22 442097, email: [email protected] 5) Κωνσταντίνος Ξήχειλος, τηλ. 22 409394, email: [email protected]
http://news.ccci.org.cy/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7/