Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο που αφορά την προσφορά ευκαιριών σε μακροχρόνια άνεργους, εγγεγραμμένους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).
Σκοπός του Σχεδίου: Η προσφορά ευκαιριών και εργασιακής πείρας σε μακροχρόνια ανέργους, η αύξηση της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας και η στελέχωση επιχειρήσεων και οργανισμών με ικανό προσωπικό, είναι οι στόχοι του νέου σχεδίου της ΑΝΑΔ, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου.
Βασικές Πρόνοιες:
Χρόνος υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο: μέχρι 1 μήνα μετά την ημερομηνία εργοδότησης του μακροχρόνια άνεργου.
Ο μακροχρόνια άνεργος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στη ΔΥΑ για πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες.
Ο μακροχρόνια άνεργος να είναι ηλικίας μεταξύ 30 – 60 ετών.
Ο μακροχρόνια άνεργος να μην έχει εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης πέραν των 8 μηνών.
Εργοδότηση για μόνιμη και πλήρη απασχόληση.
Συνολικός Προϋπολογισμός: €1,5 εκ.
Κατώτατο όριο μισθού μακροχρόνια ανέργου: €870 μηνιαία
Χορήγημα στον Εργοδότη: 80%
Διάρκεια Προγράμματος: 4 μήνες συν 2 χωρίς επιχορήγηση
Προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2016