Θέλετε να έχετε δωρεάν πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πέραν αυτών;

Κάθε μέρα, από την Τρίτη έως το Σάββατο, δημοσιεύονται στην TED 1.700 νέες προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων.

Μπορείτε να φυλλομετρήσετε, να αναζητήσετε και να ταξινομήσετε προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων ανά χώρα, περιοχή, επιχειρηματικό τομέα κ.λπ.

Πληροφορίες σχετικά με κάθε έγγραφο δημόσιας σύμβασης δημοσιεύονται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Όλες οι προκηρύξεις των οργάνων της ΕΕ δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου σε αυτές τις γλώσσες.

Τι είναι η TED;Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις.

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.dodimosies-symvaseis-620x320