Θέλετε να εργστείτε σε άλλη χώρα και να λάβετε χρηματοδότηση για μαθήματα γλώσσας, για κάλυψη εξόδων μετεγκατάστασης και έξοδα ταξιδίου;

Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης YOUR FIRST EURES JOB είναι ένα πρόγραμμα κινητικότητας για εξεύρεση εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να βοηθήσει τους νέους Ευρωπαίους να βρουν εργασία, ευκαιρία κατάρτισης ή πρακτικής εξάσκησης σε εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από αυτό που κατοικούν.
Το Πρόγραμμα YOUR FIRST EURES JOB δοκιμάζει ένα νέο τρόπο για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών κινητικότητας για εργασία στην Ευρώπη. Κάτω από το Πρόγραμμα αυτό, σε περίπτωση συνταιριάσματος υποψηφίου με κενή θέση εργοδότη, δίνετε χρηματοδότηση για την προώθηση της κινητικότητας και στους δύο με βάση κάποια κριτήρια.
Δικαιούχοι:
Σε υπηκόους της ΕΕ ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών.
Σε όλους τους εργοδότες που εδρεύουν νόμιμα σε χώρες της ΕΕ, και που προσφέρουν συμβάσεις εργασίας για τουλάχιστον 6 µήνες, ή κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης για τουλάχιστον 3 µήνες , υπό τον όρο ότι οι θέσεις αυτές πληρούν όλους τους νόμους και προϋποθέσεις του εθνικού εργατικού δικαίου. Η χρηματοδότηση για τις εταιρείες δίνετε μόνο σε μικρομεσαίες (μέχρι 250 άτομα προσωπικό)
Η υποστήριξη που παρέχεται μέσω του Προγράμματος αφορά:
Χρηματοδότηση μαθημάτων γλώσσας και άλλες μορφές εκπαίδευσης οι οποίες χρειάζονται για να εργαστείς σε κάποιο εργοδότη στο εξωτερικό (μέχρι 2000 ευρώ με την παρουσίαση τιμολογίου).
Τα έξοδα ταξιδίου για μετάβαση για συνεντεύξεις εργασίας στην χώρα που εδρεύει ο εργοδότης (μέχρι 350 ευρώ).
Έξοδα μετεγκατάστασης σε άλλες χώρες της ΕΕ μέχρι να λάβουν το πρώτο τους μισθό (μέχρι 1400 ευρώ).
Έξοδα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για σκοπούς εξάσκησης του επαγγέλματος (μέχρι 400 ευρώ).
Εργοδότες και εταιρείες μπορούν να ζητήσουν οικονομική ενίσχυση για το κόστος της εκπαίδευσης των πρόσφατα προσληφθέντων εργαζομένων, ασκούμενων ή μαθητευόμενων και βοηθώντας τους στην ομαλή προσαρμογή τους στην εταιρεία (μέχρι 2000 ανά εργαζόμενο).
Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα πρέπει:
να εγγραφείτε στην πλατφόρμα του Προγράμματος: http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/jobseekers
να δημιουργήστε το βιογραφικό σας και δηλώστε τους τομείς που θέλετε να βρείτε εργασία στην Ευρώπη.
Η Δικτυακή πύλη θα προχωρήσει με συνταίριασμα του βιογραφικού σας με κενή θέση αν αυτή είναι διαθέσιμη.
Σε περίπτωση που βρείτε θέση εργασίας εκτός συστήματος μπορείτε να μας ενημερώσετε για να εγγράψουμε τον εργοδότη που έχετε βρει και να επωφεληθείτε από την χρηματοδότηση.
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eures.gov.cy/mlsi/dl/eures/eures.nsf/All/F3FC4B8679104FE2C22580C900253722