ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1.Job Title Deadline Location
Engineer Representative / Site Supervisor
2.Contract Engineer
3.Engineer Representative
4.Site Supervisor/Engineer Representatives (2) for the Natura 2000 project(s)
5.Contract Engineer (part-time) for the project “Natura 2000 – Completion of Nature Protection Facilities”
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.cy.undp.org/conte…/cyprus/…/home/operations/jobs/#