Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Επίδομα: 1309€ το μήνα. Θα υπάρχει κάλυψη για ταξιδιωτικά έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια)
Διάρκεια: 6 μήνες με την δυνατότητα να επεκταθεί ακόμη 6 μήνες
Τοποθεσία: Δουβλίνο και Βρυξέλες
Προθεσμία: 29η Ιανουαρίου 2017

http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies