Τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι νέοι κανόνες που απαγορεύουν το κυνήγι πτηνών με χρήση μολύβδινων σκαγιών σε υγρότοπους

Η χρήση μολύβδινων σκαγιών σε υγρότοπους απαγορεύεται από χθες στην ΕΕ χάρη στους νέους κανόνες που τίθενται σε πλήρη εφαρμογή. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην προστασία της υγείας των υγροτόπων της ΕΕ και θα αποτρέψουν τον θάνατο περίπου 1 εκατομμυρίου πτηνών που πεθαίνουν από δηλητηρίαση από μόλυβδο κάθε χρόνο. Ο κανονισμός απαγορεύει την εκτόξευση και την κατοχή μολύβδινων σκαγιών σε απόσταση 100 μέτρων από υγρότοπους, διασφαλίζοντας ότι αντ’ αυτών θα χρησιμοποιούνται μη τοξικά πυρομαχικά. Εκτιμάται ότι σήμερα πάνω από 4.000 τόνοι μολύβδου που απελευθερώνονται από μολύβδινα σκάγια καταλήγουν κάθε χρόνο σε υγρότοπους της ΕΕ. Ο μόλυβδος είναι τοξική ουσία η οποία, όταν απελευθερώνεται στο περιβάλλον, μολύνει τόσο το έδαφος όσο και το νερό. Η έκθεση στον μόλυβδο μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, ιδίως των παιδιών. Ο περιορισμός στηρίζει τους στόχους της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων και του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση.  

Ένας πρόσθετος φάκελος επιβολής περιορισμών όσον αφορά τον μόλυβδο σε πυρομαχικά και αλιευτικά εργαλεία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων θα διαβιβάσει τη γνώμη των επιστημονικών επιτροπών του σχετικά με ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμό εντός των προσεχών μηνών

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σχετικά με τον μόλυβδο σε βλήματα, σφαίρες και σύνεργα αλιείας 

 

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος