ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Η ΕΕ και η Τουρκία συμφώνησαν ότι:
1) Όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες ή αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί ως απαράδεκτες και διέρχονται τα σύνορα από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά από την 20 Μαρτίου 2016, θα επιστρέφονται στην Τουρκία•
2) Για κάθε Σύριο που θα επιστρέφει στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύριος θα επανεγκαθίσταται απευθείας από την Τουρκία στην ΕΕ•
3) Η Τουρκία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη του ανοίγματος νέων θαλάσσιων ή χερσαίων οδών παράτυπης μετανάστευσης άνοιγμα από την Τουρκία στην ΕΕ•
4) Εφόσον οι παράνομες διελεύσεις μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ τερματίζονται ή μειώνονται σημαντικά, θα ενεργοποιηθεί ένα εθελοντικό ανθρωπιστικό σύστημα εισδοχής•
5) Η υλοποίηση του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων θα επιταχυνθεί με σκοπό την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου 2016. Η Τουρκία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκπληρώσει τις υπόλοιπες απαιτήσεις•
6) Η ΕΕ, σε στενή συνεργασία με την Τουρκία, θα επιταχύνει περαιτέρω την εκταμίευση των αρχικά κατανεμηθέντων 3 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Όταν οι πόροι αυτοί πρόκειται να εξαντληθούν, η ΕΕ θα κινητοποιήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη διευκόλυνση μέχρι επιπλέον ποσού ύψους έως 3 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2018•
7) Η ΕΕ και η Τουρκία χαιρετίζουν τις εν εξελίξει εργασίες για την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης.
8) Η διαδικασία προσχώρησης θα ενεργοποιηθεί εκ νέου, με το άνοιγμα του κεφαλαίου 33 κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το άνοιγμα άλλων κεφαλαίων θα συνεχιστούν με επιταχυνόμενους ρυθμούς•
9) Η ΕΕ και η Τουρκία θα εργαστούν για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία.
imagesCAT7MRLJ