Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2016

Tο Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2016 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου, 2016.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις/οργανισμοί υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία. Ο Οδηγός του Σχεδίου και τα έντυπα αίτησης για καταχώρηση στο μητρώο και παροχή της κρατικής ενίσχυσης, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/8608FA291B673E2BC225793B0029AFEF?OpenDocumentΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του τμήματος Περιβάλλοντος κα. Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία (τηλ: 22408923, φαξ: 22774945, e-mail: [email protected]