Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, τις Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων, το ΕΤΕΚ, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, οργανώνουν για πρώτη φορά στην Κύπρο Βράβευση η οποία αφορά τη σύναψη Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες αγορών .

Οι Κατηγορίες Αγορών για τις οποίες θα εφαρμοστούν σε πρώτη φάση τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων – CY GPP Awards είναι:

  1. Μηχανογραφικός Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης
  2. Φωτισμός
  3. Επιβατικά Οχήματα
  4. Κλιματιστικά
  5. Κτιριακές Κατασκευές

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη συνημμένη ανακοίνωση ή μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Ορέστη Κυριάκου στα τηλέφωνα 22667716/26 ή στο email [email protected].

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου www.cea.org.cy και του Τμήματος Περιβάλλοντος http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf

Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 26 Αυγούστου 2014.