Υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα από το Σουηδικό Ινστιτούτο για το Ακαδημαικό Έτος 2016-2017

ΣΠΟΥΔΕΣ

Όλες οι λεπτομέρειες εδώ, οπως επίσης και όλες οι πληροφορίες για όλες τις υποτροφίες που προσφέρονται σε όλα τα πανεπιστήμια στηνΣουηδία.

https://studyinsweden.se/news/swedish-institute-scholarships-2016/

Προκήρυξη θέσεων εργασίας Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη» Κύπρου – Creative Europe Desk Cyprus

Ως Συντονιστικός Φορέας για την Κύπρο προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το
Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου από τις 01/01/2016 αναλαμβάνει την λειτουργία των Κυπριακών Γραφείων
Culture και Media του Προγράμματος (Creative Europe Desks – CED).
Τα Γραφεία θα έχουν ως κύριους σκοπούς:
α)να προωθούν το πρόγραμμα Παγκύπρια, β) να παρέχουν βοήθεια και πληροφόρηση σε ενδιαφερόμενους
πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, γ) να ενθαρρύνουν την διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ
επαγγελματιών, οργανισμών και δικτύων, δ) να παρέχουν πληροφόρηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον
τοπικό πολιτιστικό τομέα της Κύπρου και ε) να συνεισφέρουν στην διαδοχή/ των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Οι δραστηριότητες των Γραφείων θα περιλαμβάνουν δημόσιες παρουσιάσεις του προγράμματος σε γεγονότα
(συνέδρια, φεστιβάλ, συμπόσια κτλ), διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και ημερίδων, δημιουργία και
ενημέρωση της ιστοσελίδας, παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού, καθώς και ετοιμασία εκθέσεων και
αναφορών για το πρόγραμμα.

Ως εκ τούτου, ο Συντονιστικός Φορέας ζητά να προσλάβει:
 Ένα/μια Λειτουργό Γραφείου Culture
 Ένα/μια Λειτουργό Γραφείου Media
Η σύμβαση που θα προσφερθεί στους επιτυχόντες υποψηφίους θα είναι δύο ετών, ξεκινώντας από τις 01/01/2016.
Οι πρώτοι έξι μήνες θα είναι επί δοκιμασία.
Οι Λειτουργοί θα υπηρετούν βάσει των Σχεδίων Υπηρεσίας που επισυνάπτονται.

Απαιτούμενα προσόντα:
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Πολιτισμού. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε
σχετικούς κλάδους θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 Πολύ καλή γνώση ελληνικής και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 Άριστη γνώση του πολιτιστικού/δημιουργικού/οπτικοακουστικού τομέα
 Καλή γνώση των Ευρωπαϊκών θεσμών και πολιτικών. Προηγούμενη πείρα σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς
και θεσμούς θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 Εμπειρία στην διοργάνωση και συντονισμό γεγονότων/εκδηλώσεων (διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων,
ημερίδων και εργαστηρίων)
 Εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις
 Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Εμπειρία δημοσίων παρουσιάσεων και ομιλιών

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.cyso.org.cy/index.php/el/about-us/employment-opportunities-gr

Απολαβές:
Οι ετήσιες μικτές απολαβές του/της Λειτουργού (συμπεριλαμβανομένου τιμαριθμικού, κοινωνικών ασφαλίσεων, κα)
θα είναι €24.000,00.
Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω στοιχεία:
1. Επιστολή ενδιαφέροντος
2. Βιογραφικό σε μορφή Europass
3. Βεβαιώσεις που τεκμηριώνουν τα ζητούμενα προσόντα.
Προθεσμία:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς στην κα. Αντιγόνη Αντωνίου στο
[email protected] με την ένδειξη «Θέση Λειτουργού Γραφείου “Δημιουργική Ευρώπη”» το αργότερο μέχρι την
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2015 στις 12:00.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για το έργο INNEON, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού προώθησης και ανάπτυξης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων.

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει τη χρήση πολυεθνικής ομάδας, η οποία έχει αναλάβει τον εντοπισμό οικο- καινοτόμων επιχειρήσεων που επιδιώκουν συνεργασία με επενδυτές για την περαιτέρω ανάπτυξη τους και τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα συνεργασίας με επενδυτές.

Tο έργο INNEON, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού προώθησης και ανάπτυξης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει τη χρήση πολυεθνικής ομάδας, η οποία έχει αναλάβει τον εντοπισμό οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων που επιδιώκουν συνεργασία με επενδυτές για την περαιτέρω
ανάπτυξη τους και τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα συνεργασίας με επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΙΝΝΕΟΝ λειτουργεί δική του πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν πιθανούς χρηματοδότες και συνεργάτες.

Οικο-καινοτομία σημαίνει κάθε μορφή καινοτομίας για την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ή στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

Συγκεκριμένα ο όρος αναφέρεται σε:
• Νέες Υπηρεσίες: “πρασίνισμα” των επιχειρήσεων
• Νέες Διεργασίες: Καθαρότερη παραγωγή
• Νέες μεθόδους διαχείρισης, νέες τεχνολογίες και προϊόντα.

inneon--864x400_cΕπίσης , διοργανώνεται διαγωνισμός καινοτομίας και ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως
επικοινωνήσουν με την Atlantis Συμβουλευτική Κύπρου, μέλος αυτής της πολυεθνικής
ομάδας, για να δηλώσουν συμμετοχή, τηλ. 22660482, e-mail: [email protected]

«Η Κύπρος μιλά» (“Cyprus speaks”)

Η Κύπρος είναι μια πολύγλωσση χώρα και αυτό το επιβεβαιώνουμε καθημερινά γύρω μας με τα σημάδια που βλέπουμε και τους ήχους που ακούμε. Ας αναδείξουμε λοιπόν την πραγματικότητα του πλούσιου πολυγλωσσικού και πολιτισμικού τοπίου στο νησί μας προσπαθώντας να την αποτυπώσουμε και να την καταγράψουμε ζωντανά!

Στα πλαίσια των εορτασμών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (26 Σεπτεμβρίου), η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνουν διαγωνισμό σύντομου βίντεο (μέγιστης διάρκειας 2 λεπτών) στο Facebook με θέμα «Η Κύπρος μιλά» (“Cyprus speaks”) με ημερομηνία έναρξης 26 Σεπτεμβρίου.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών που διαμένουν στην Κύπρο. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια βιντεοκάμερα ή κινητό με δυνατότητα εγγραφής βίντεο, όρεξη, καλές ιδέες και δημιουργικότητα!

Τα άτομα που θα έχουν τις καλύτερες συμμετοχές στον διαγωνισμό θα κερδίσουν 4ήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες αρχές Δεκεμβρίου, όπου θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μεταξύ άλλων και τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – τη μεγαλύτερη μεταφραστική υπηρεσία στον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και στη σελίδα της Αντιπροσωπείας στο Facebook.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών: Έναρξη διαδικτυακού διαγωνισμού στις 26 Σεπτεμβρίου

Για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνουν διαγωνισμό βίντεο στο Facebook με θέμα «Η Κύπρος μιλά» (“Cyprus speaks”) με ημερομηνία έναρξης 26 Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών που διαμένουν στην Κύπρο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο – μέγιστης διάρκειας 2 λεπτών – που να καταδεικνύει και να γιορτάζει την καθημερινή πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική πραγματικότητα στην Κύπρο. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες καλούνται να τηλεφορτώσουν το βίντεό τους χρησιμοποιώντας την ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή (app) που διατίθεται στη σελίδα του Facebook της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο (https://www.facebook.com/ec.cyprus).

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝΟι νικητές θα ανακοινωθούν περί τα μέσα Νοεμβρίου και θα συμμετάσχουν σε 4ήμερη ενημερωτική επίσκεψη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο. Εκεί θα έχουν, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να επισκεφθούν τα κεντρικά γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης — της εσωτερικής μεταφραστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/el-GR/

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ!

Ευρωπαϊκό Βραβείο για γυναίκες επιχειρηματίες που καινοτομούν!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει για τρίτη φορά το Βραβείο Καινοτόμων Γυναικών της ΕΕ για να επιβραβεύσει τρεις γυναίκες που έχουν επιτύχει εξαιρετικές καινοτομίες και τις έχουν διαθέσει στην αγορά. Το Βραβείο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες και θέλει να εμπνεύσει και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με ποσοστό 24%, η Ελλάδα κατέχει την υψηλότερη θέση πανευρωπαϊκά γυναικών επιχειρηματιών στο σύνολο του ενεργού εργατικού δυναμικού.

Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από ποσό ύψους 100.000 ευρώ, το δεύτερο από 50.000 ευρώ και το τρίτο από 30.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλες τις γυναίκες που κατοικούν στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, οι οποίες έχουν ιδρύσει ή είναι συνιδρυτές μιας εταιρείας σε οποιοδήποτε τομέα και οι οποίες έχουν λάβει κάποια στιγμή της σταδιοδρομίας τους χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2015. Κριτική επιτροπή υψηλού επιπέδου θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις τρεις νικήτριες που θα ανακοινωθούν το 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία θα βρείτε εδώ.

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

“Το ευρωπαικό όραμα σε δράση”

Στα πλαίσια του Ευρωπαικού Έτους Ανάπτυξης 2015, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Παγκύπρια Πλατφόρμα Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Ανάπτυξη, Ο Δήμος Λάρνακας και το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, σας προσκαλούν στην Φωτογραφική Έκθεση με τίτλο “το ευρωπαικό όραμα σε δράση”, την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 18:30, στην πλατεία Κίμωνος.

Η έκθεση περιλαμβάνει τις φωτογραφίες εννέα Κύπριων φωτογράφων που γενναιόδωρα παραχώρησαν υλικό από τις προσωπικές τους συλλογές, συμβάλλοντας έτσι στις προσπάθειες ευαισθητοποίησης για το όραμα και τις δράσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ σε ότι αφορά τη διεθνή ανάπτυξη εκτός συνόρων της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η εκδήλωσηinvitation larnaka τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Ν. Λουρουτζιάτη.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)-Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs».

Το εν λόγω Έργο αποτελεί υποστηρικτική Δράση προς τις ΜμΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Στόχος του Έργου είναι η αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης της καινοτομίας στις Κυπριακές ΜμΕ καθώς και η καθοδήγηση τους με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα γίνεται με αξιόπιστα εργαλεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου CEN/TS 16555-1 (π.χ. το εργαλείο IMP3rove).

Δικαιούχοι είναι κυπριακές ΜμΕ με δραστηριότητες καινοτομίας οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. Αναμένεται ότι με τη συμμέτοχή τους στις εν λόγω δραστηριότητες οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερα οφέλη για τις επενδύσεις τους στην έρευνα και καινοτομία.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί από το ΙΠΕ προς τις καινοτόμα δραστήριες ΜμΕ είναι βασισμένη στα ακόλουθα στάδια:
Ανάλυση Δυνατοτήτων Καινοτομίας
Επιτόπου συναντήσεις και συλλογή δεδομένων
Χρήση ειδικού εργαλείου αξιολόγησης για αναγνώριση των αναγκών και δυνατοτήτων καινοτομίας
Ανάλυση Χάσματος και Αναγκών (Gap & Needs analysis), αναφορικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση της καινοτομίας στην επιχείρηση.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για βελτίωση των δυνατοτήτων της επιχείρησης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, τις δυνατότητες και τις ανάγκες της.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων πακέτων υπηρεσιών, το Ίδρυμα θα αξιολογεί όλες τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα τηρεί σειρά προτεραιότητας εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Σταύρο Καμπανέλλα στο τηλέφωνο: 22205056 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

http://www.research.org.cy/EL/news/3830.html

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Ιδιωτική Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Εσωτερική αγορά και Τρίτες χώρες σύμφωνα με το Σχέδιο ήσσονος Σημασίας προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 7/9/2015 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1/1/2016 – 31/12/2016, στα πλαίσια του “Σχεδίου Eνισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Ενιαία Αγορά και Τρίτες Χώρες”.

Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης (ΕΚ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, από τις 7/9/2015 μέχρι και τις 23/10/2015 στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω. Αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά τις 23/10/2015 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει έναντι των αιτητών μέχρι τη ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2016 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22867268, 22867329, 22867251
www.mcit.gov.cy/ts

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (VP/2015/011): Υποστήριξη καινοτόμων δράσεων σε θέματα κοινωνικής πολιτικής-Στήριξη των μεταρρυθμίσεων στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της πολιτικής για την καινοτομία στην οργάνωση και την παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την ένταξη των χρηστών των υπηρεσιών στην αγορά εργασίας. Σε θέματα πολιτικής καινοτομίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ολοκληρωμένη παροχή αυτού του είδους των κοινωνικών υπηρεσιών.
Η πρόσκληση θα στηρίξει την εφαρμογή της σύστασης για την ενεργό ένταξη και του Πακέτου Κοινωνικών Επενδύσεων, και την επικείμενη πρωτοβουλία σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας.

Η παρούσα πρόσκληση υποστηρίζει καινοτόμες πολιτικές που εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα και υπό συνθήκες που επιτρέπουν να μετρηθούν τα αποτελέσματα τους, πριν να επαναληφθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, εφόσον τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα. Αυτό επιτρέπει στους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τη χάραξη πολιτικής για τη συλλογή τεκμηριωμένων στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις μιας δεδομένης πολιτικής για την καινοτομία, και να καθορίσουν τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Ο τελικός στόχος είναι, τα εμπειρικά στοιχεία που θα λειφθούν σχετικά με τις επιπτώσεις / αποτελέσματα μιας καινοτομάς κοινωνικής πολιτικής, να αναδείξουν αν είναι σημαντική μια πολιτική που εφαρμοζέται και κατά πόσο πρέπει να συνεχιστεί ή αν πρέπει να αναβαθμιστεί.

Δικαιούχοι:

-Δημόσιοι Οργανισμοί
-Ιδιωτικοί Οργανισμοί
-Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Επιλέξιμοι επικεφαλείς οργανισμοί μπορούν να είναι: • είτε δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον καθορισμό ή / και εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής και / ή την οργάνωση και / ή τη χρηματοδότηση και / ή παράδοση της απασχόλησης και των κοινωνικών υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, είτε
ιδιωτικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών ή παρέχουν απασχόληση εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
Οι αιτούντες, οι οποίοι είναι ιδιωτικοί ή μη κερδοσκοπικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να έχουν τη βάση λειτουργίας τους τουλάχιστον για 5 χρόνια σε ένα από τα επιλέξιμα κράτη της προκήρυξης.

Η πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους συν-αιτούντες.

Η συγχρηματοδότηση είναι από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και καλύπτει το 80%. Το αιτούμενο ποσό πρέπει να είναι μεταξύ €750.000 και €2.000.000 .

Προθεσμία Υποβολής: 16/11/2015

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes