Νέο Σχέδιο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με τίτλο «Δημιουργία, Ανάπτυξη και Διαχείριση Εταιρικών Επιχειρηματικών Συμπράξεων» -Σχέδιο Cluster

Το Σχέδιο έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και αφορά στη δημιουργία clusters ή ομάδων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες συνεργούν με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, και, γενικότερα την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Το Σχέδιο θα καλύπτει δαπάνες για την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, συστημάτων πληροφορικής, έξοδα διαφήμισης και προβολής, έξοδα για εκθέσεις εξωτερικού, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και οποιεσδήποτε ενέργειες για ανάπτυξη ειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων.

Το Σχέδιο, που προγραμματίζεται να ανακοινωθεί στις αρχές του 2015, θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το προσχέδιο του Οδηγού του Σχεδίου από την ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.mcit.gov.cy

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/8F49FF9C45DD6506C2257D7A002D0B53/

$file/Dimosia_Diavoulevsi_Xorigion_Clusters_22_10_2014.pdf

Διακρατικά πολιτιστικά τουριστικά προιόντα-Προσβάσιμος Τουρισμός για όλους 

Δύο θεματικές:

  1. Προιόντα πολιτιστικής και Βιομηχανικής Κληρονομιάς
  2. Προσβάσιμος Τουρισμός 

Προθεσμία Υποβολής: 21/10/2014

Όλες οι πληροφορίες και η προκήρυξη στην ιστοσελίδα  http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700&lang=

el&title=Transnational%2Dcultural%2Dtourism%2Dproducts%2Dand%2DTourism%

2Dand%2Daccessibility%2Dfor%2Dall

Χορηγίες για διεθνείς δράσεις νέων από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Δικαιούχοι:

-Διεθνείς μη κυβερνητικοί οργανισμοί νέων ή διεθνείς μη κυβερνητικά δίκτυα νέων.

-Εθνικός ή τοπικός μη-κυβερνητικός οργανισμός νέων

-Μη-κυβερνητικές δομές νέων που ασχολούνται με θέματα νέων.

The European Youth Foundation (EYF) is a fund established by the Council of Europe to provide financial support for European youth activities.

It aims to encourage co-operation amongst young people in Europe by providing financial support to youth activities. It concerns activities, which serve the promotion of peace, understanding and co-operation in a spirit of respect for human rights, democracy, tolerance and solidarity.
The EYF provides financial support to the following types of activity undertaken by youth NGOs or networks, or by other NGOs involved in the areas of youth work relevant to the Council of Europe’s youth policies and work:

– educational, social, cultural and humanitarian activities of a European character

– activities aiming at strengthening peace and co-operation in Europe

– activities designed to promote closer co-operation and better understanding among young people in Europe, particularly by developing the exchange of information

– activities intended to stimulate mutual aid in Europe and in the developing countries for cultural, educational and social purposes

– studies, research and documentation on youth matters.
The EYF may support the following operations:

A. International activity – including meetings of young people or youth leaders in Europe in order to promote participation and intercultural learning. The EYF will cover up two-thirds of the total cost. Maximum grant: ? 20,000.

B. Annual work plan – including a series of activities for the following year(s), international activities, pilot activities and also publication (including web development). These activities would be part of and support your NGO’s strategy or action plan for the coming years. Maximum grant: ? 50,000.

C. Structural grant – The European Youth Foundation may, on an annual basis, grant international non-governmental youth organisations or networks a contribution to cover part of the general administrative costs involved in running their activities at European level. Maximum annual grant: ? 25,000.

D. One-off structural grant – The Foundation may also contribute to the administrative costs of regional networks, in order to help them to establish a European structure. Maximum one-off grant: ? 10,000.

E. Pilot activity – is an intervention addressing a specific societal challenge linked to the local context in which it takes place. Maximum grant: ? 10,000.

Applicants must represent either an international non-governmental youth organisation or network, a national or local non-governmental youth organisation or network, or non-governmental structures involved in youth work, from the Council of Europe member states. A list of the members can be found here.

Deadlines:
1 April 2014 for:

– International activities taking place between 1 January and 30 June 2015

– Work plans for 2015

1 October 2014 for:

– International activities taking place between 1 April and 31 December 2015

– Work plans for 2015

– One-off structural grants for 2015 (regional network)

1 October 2015 for:

– Structural grant for 2016-2017 (international NGOs/networks)

There are no fixed deadlines for pilot project applications, which may be submitted at least three months prior to the beginning of the activity in order to allow a proper assessment.

Key documents

European Youth Foundation – Grants

internet: http://www.coe.int/web/european-youth-foundation/grants

Contacts

EYF European Youth Foundation

Directorate of Youth and Sport

Council of Europe

30 rue Pierre de Coubertin

F-67000 Strasbourg

phone: +33 3 88 41 20 19

fax: +33 3 90 21 49 64

email: eyf@coe.int

internet: http://www.coe.int/web/european-youth-foundation

Πρόγραμμα COSME για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜμΕ) για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με αποτέλεσμα μόχλευσης που μπορεί να αποδώσει έως και 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τις ΜμΕ στους ακόλουθους τομείς: καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ΜμΕ, πρόσβαση στις αγορές και προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας. Το πρόγραμμα COSME βασίζεται στην επιτυχία του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) χάρη στο οποίο διοχετεύθηκαν περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια ευρώ σε μορφή δανείων και 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων σε πάνω από 328.000 ΜμΕ στην Ευρώπη κατά την περίοδο 2007-2013.

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Ανοιχτές Προσκλήσεις: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html

Περισσότερες πληροφορίες:

«Small Business Act» για την Ευρώπη

Επανεξέταση των επιδόσεων των ΜμΕ και στοιχεία ανά χώρα σχετικά με την SBA

Διακρίνεται ανάκαμψη στον ορίζοντα; Ετήσια έκθεση για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ 2012/13

Απαντώντας στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων

Πηγή Πληροφοριών: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

eu_committee

H Λάρνακα επιλέγει αθλοδρόμιο και όχι μόνο!

‘’LARNAKA SPRINT TRIATHLON’’-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ, 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ 

O Δήμος Λάρνακας, μέσα στα πλαίσια του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, που φέτος έχει σαν θέμα, «Οι δρόμοι μας, η επιλογή μας» (our streets our choice), διοργανώνει αγώνα Τριάθλου σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Τριάθλου και τον Όμιλο Νηρέα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014, από 9.00 π.μ. μέχρι 12.00 μ. κατά μήκος του Παραλιακού Μετώπου των Φοινικούδων και της οδού Πιαλέ Πασά. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός, το οποίο διοργανώνεται στην πόλη μας και στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν πέραν των 100 αθλητών καθώς και όσων θα ήθελαν να δοκιμάσουν το άθλημα του τριάθλου για πρώτη φορά. Ο αγώνας περιλαμβάνει κολύμβηση (750μ), ποδηλασία (20χλμ) και τρέξιμο (5χιλμ). Οι κατηγορίες των αθλητών αφορούν άντρες και γυναίκες, ηλικίας (α) 14 μέχρι 19, (β) 20 μέχρι 39 και (γ) 40 και άνω.

Πέραν από την αναγνώριση και ανάδειξη του αθλήματος, ο Δήμος Λάρνακας αποσκοπεί να προσφέρει ένα αλλιώτικο πρωινό στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης. Το γραφικό παραλιακό μας μέτωπο, μακριά από το καυσαέριο των αυτοκινήτων, θα φιλοξενήσει δραστηριότητες άθλησης,ψυχαγωγίας καθώς και εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Παράλληλα καταστήματα της περιοχής θα παρέχουν ειδικές προσφορές σε πρόγευμα (και άλλα γεύματα) στους επισκέπτες.

Με τη συμβολή αρμόδιων φορέων, κρατικών Τμημάτων και εθελοντικών οργανώσεων, για πρώτη φορά στη χώρα μας, διεξάγεται αγώνας Τριάθλου εντός κεντρικής περιοχής πόλης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για μεγαλύτερη συμμετοχή. Για τις ανάγκες της διοργάνωσης το Παραλιακό Μέτωπο των Φοινικούδων και της νέας αναβαθμισμένης οδού Πιαλέ Πασά θα πεζοδρομοποιηθεί και θα ισχύσουν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, για την εύρυθμη και ασφαλή διακίνηση των οχημάτων.

Τη διοργάνωση του αγώνα Τριάθλου στηρίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού.

Για την ενημερωτική ιστοσελίδα του αγώνα και τον τρόπο εγγραφής online (Register Now), μπορείτε να επισκεφθείτε τον Σύνδεσμο:

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=cktry8dab&oeidk=a07e9gssle81bff2fed

Πληροφορίες για τη συμμετοχή στον αγώνα: 99444447

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση: 99044246

Network of experts on the social dimension of education and training

The overall objective of this contract is to contribute to the improvement of European-level policy development and cooperation in education and training through an advisory Network of experts working on the social dimension of education and training.

http://ec.europa.eu/education/calls/tender-08-2014_en.htm

Deadline: 8/9/2014

Εκστρατεία για τα δικαιώματα των καταναλωτών 

Στα πλαίσια της εκστρατείας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, μπορείτε να αντλήσετε σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματα σας (π.χ. επιστροφές προϊόντων, αθέμιτες διαφημίσεις, συμβόλαια για αγορές κινητών κλπ), στην ιστοσελίδα http://europa.eu/youreurope/promo-consumers/infographics/index_en.htm. Όλα τα έντυπα διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Σχέδιο για τον έλεγχο του πληθυσμού του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στα παράκτια νερά της Κύπρου – 4η Πρόσκληση

26/08/2014

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τις ενδιαφερόμενες «συλλογικές ομάδες» αλιέων ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του «Σχεδίου Χορηγιών για Συλλογικές Δράσεις στον Αλιευτικό Τομέα». Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εντάσσονται στο Διαχειριστικό Σχέδιο του ΤΑΘΕ με τίτλο «Σχέδιο για τον έλεγχο του πληθυσμού του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στα παράκτια νερά της Κύπρου».

Στόχος της πρόσκλησης είναι η ένταξη έργων για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου με την άσκηση έντονης αλιευτικής πίεσης στον αναπαραγωγικό πληθυσμό του είδους, λίγο πριν και κατά την αναπαραγωγική περίοδο, στις κυριότερες αναπαραγωγικές περιοχές του είδους, από τον παράκτιο επαγγελματικό στόλο της Κύπρου.

Δικαιούχοι είναι «συλλογικές ομάδες» αλιέων (αναγνωρισμένοι τοπικοί Σύνδεσμοι επαγγελματικής παράκτιας αλιείας των περιοχών εφαρμογής), οι οποίες εκπροσωπούν το συλλογικό συμφέρον του κλάδου τους. Με τον όρο παράκτια αλιεία εννοούμε τον κλάδο εκείνο της αλιείας που χρησιμοποιεί κατά πλειοψηφία σκάφη όχι μεγαλύτερα των 12 μέτρων και ως αλιευτικά εργαλεία κυρίως στατικά δίχτυα βυθού, στατικά παραγάδια βυθού, παγίδες και καθετές. Οι συλλογικές ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο/ συμφωνητικό των μελών και πρακτικό αποφάσεων της συλλογικής ομάδας τους για το ότι συνιστούν νόμιμη κοινή δομή. Επίσης, ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως νόμιμος εκπρόσωπος και δίνεται εξουσιοδότηση να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφα απαιτούνται και γενικά να εκπροσωπεί την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Η αμοιβή της Δικαιούχου συλλογικής ομάδας που θα ενταχθεί στο Σχέδιο για χρηματοδότηση θα είναι ανάλογη με το ολικό βάρος των λαγοκέφαλων που θα αλιεύσουν και θα καταστρέψουν. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 3 ευρώ/κιλό. Η χρηματοδότηση των συλλογικών ομάδων ανέρχεται στο 100% δημόσια δαπάνη και θα γίνεται με την ολοκλήρωση του ενταγμένου στο Σχέδιο έργου τους (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο). Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο της Δικαιούχου συλλογικής ομάδας με την παράδοση των εξοφλημένων τιμολογίων/αποδείξεων καταστροφής των ψαριών από την αδειοδοτημένη εταιρεία, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δικαιολογητικών που κρίνονται αναγκαία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: €50.000. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) κατά 50% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 50%. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης απορροφηθεί, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διακόπτεται και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες Προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Το φυσικό αντικείμενο των έργων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014. Η ολοκλήρωση των έργων ως προς και το οικονομικό αντικείμενο πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, 2014.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου) και από την ιστοσελίδα του ΕΠΑΛ 2007-2013 www.moa.gov.cy/opf.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 μέχρι την Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2014, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νατάσα Παππουλή, Τηλ.: 22807861, email: npappouli@dfmr.moa.gov.cy

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 της Κυπριακής Δημοκρατίας http://www.moa.gov.cy/moa/opf/opf.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument

Διαγωνισμός για Σχεδιασμό Γραφικών και πρότασης/συνθήματος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαγωνισμός για Σχεδιασμό Γραφικών και πρότασης/συνθήματος για το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020

(Αρ. Διαγωνισμού: 21/2014)

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προκηρύσσει διαγωνισμό για το Σχεδιασμό γραφικών και πρότασης/συνθήματος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 και συγκεκριμένα για:

1.. Το λογότυπο του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020

2.. Το γραφικό του εξώφυλλου της έντυπης μορφής του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020

3.. Το γραφικό για ντοσιέ που θα χρησιμοποιείται σε εκδηλώσεις/συνεδρίες που σχετίζονται με το ΕΠ «Θάλασσα» 2014 – 2020

4.. Σύνθημα- πρόταση που να προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης στο πρόγραμμα

με συνολικό προϋπολογισμό €1000,00 (δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 19%).

Οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ Λευκωσίας: Άντρη Ηρακλέους, Τηλ: 22807848, email: aheracleous@dfmr.moa.gov.cy

Η προθεσμία λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.moa.gov.cy/moa/opf/opf.nsf/All/3504A588D8099323C2257D190026D071?OpenDocument

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 2007- 2013: «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικού Τομέα