«Σχέδιο Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών» για το έτος 2016

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι έχουν αναρτήσει στην Ιστοσελίδα τους το έντυπο «Σχέδιο Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών» για το έτος 2016.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 8 Ιουλίου

http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp4278