ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διοικητικου Προσωπικου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

3 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Λογιστηρίου)

3 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Εργαστηρίου)

2 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης)

1 κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Φοιτητικής Μέριμνας)

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/jobs/dp