Νέο Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού έχει ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων αυτών στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

Αιτήσεις γίνονται δέκτες από τις 16/5/2016 μέχρι τις 14/8/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του Υπουργείου, www.mcit.gov.cy στην ενότητα τελευταία νέα. Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως
επικοινωνείτε με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού στα τηλέφωνα: 22-409303, 22-409385.

imagesCA5ZYQH0