Κίνητρα και Επιχορηγήσεις Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για την περίοδο 2014-2015. 

Στην ιστοσελίδα http://www.visitcyprus..biz/wps/portal/b2b/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP 0os3hXN0fHYE8TIwMLP3MnAyPLIEPjIHMPI_ 9QQ6B8JG55V2MCuoNTc_TDQXbiUWWEXx5kBx55C3MDiLwBDuBooO_nkZ-bql-QG1HhmRmQDgCaugBh/dl3/d3/ L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfRUZBQVNJNDIwOEFWQjAyOUZCNkxCUjIwTzU!/ μπορείτε να δείτε όλες τις πρόσφατες δημοσιευμένες επιχορηγήσεις του ΚΟΤ. Οι επιχορηγήσεις αφορούν Πολιτική παροχής φιλοξενίας ξένων ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών ομάδων για προπόνηση στην Κύπρο 2014-2015. Σχέδιο Ενίσχυσης για Διεκδίκηση Συνεδρίων στην Κύπρο . Σχέδιο επιχορήγησης δαπάνης για αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομής για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε […]

Πρόγραμμα COSME: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπογράφουν συμφωνία που θα αυξήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρώπη θα έχουν σύντομα πρόσβαση σε έως και 25 δισ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότησης, κατόπιν της συμφωνίας που υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). Ο νεοδιορισθείς επίτροπος αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, κ. Ferdinando Nelli Feroci, θα φιλοξενήσει την τελετή υπογραφής της συμφωνίας. […]

Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών» έχει συσταθεί Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, κάτω από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας των φύλων, ο οποίος […]

Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, τις Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων, το ΕΤΕΚ, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, οργανώνουν για […]

ERASMUS+: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις ενίσχυσης των ικανοτήτων της νεολαίας 

Η προθεσμία είναι μέχρι τις 02/09/2014. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm