Εκπαίδευση Κυπρίων στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας για το 2016

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ), δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας,
συμπεριλαμβανομένων των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας, της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, της Αστυνομικής Δύναμης καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών
της Εθνικής Φρουράς, για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών που θα χρηματοδοτηθούν από τη Δημοκρατία για
εκπαίδευση στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στην Κύπρο.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 402 και Αίτηση με αρ. 84 από τα
Γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ, τις Επαρχιακές Διοικήσεις, τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από το Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας, ή από την ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή αποστείλουν, συστημένη
μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065
Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016, ώρα 2.00 μ.μ.
3. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλ. 22456433,
φαξ 22673910, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected] ή/και στα τηλ. 22404102/152 (Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας).