Το ΚΕΒΕ επιχορηγεί Νέους Επιχειρηματίες μέσω του προγράμματος “ERASMUS for Young Entrepreneurs”

Το ΚΕΒΕ (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) στα πλαίσια του ευρωπαικού έργου “Growing Entrepreneurship Across Regions (GEAR)”, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος θα μπορεί να επιχορηγεί νέους επιχειρηματίες.

Το έργο GEAR υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας νέων επιχειρηματιών που στόχο έχει τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και της δικτύωσης των νέων επιχειρηματιών της Ευρώπης. Στο έργο GEAR συμμετέχουν άλλοι 6 εταίροι Επιμελητήρια και Πανεπιστήμια από το Βέλγιο, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία.

Νέοι επιχειρηματίες (ανεξαρτήτου ηλικίας, φτάνει να έχουν μέχρι 3 χρόνια μέγιστο εμπειρία ως επιχειρηματίες) έχουν την ευκαιρία μέσω αυτού του προγράμματος να δουλέψουν για 1-6 μήνες δίπλα σε ένα έμπειρο επιχειρηματία, με αποτέλεσμα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, να εμπλουτίσουν την επιχειρηματική εμπειρία τους και να επεκτείνουν τις διασυνδέσεις τους αφού θα φιλοξενηθούν σε καταξιωμένες επιχειρήσεις δικής τους επιλογής σε Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ή και τρίτες χώρες.

Οι νέες γνώσεις, ικανότητες και εμπειρίες που θα κερδίσουν οι νέοι επιχειρηματίες θα τους ενθαρρύνουν να δημιουργήσουν την νέα δική τους επιχείρηση ή ακόμα και στην καλύτερη διαχείριση των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων τους. Με την σειρά της η αυξημένη κινητικότητα των επιχειρήσεων θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε νέες αγορές και στη συνεργασία με επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Από το 2009-2015 περισσότεροι από 3,400 νέοι επιχειρηματίες αξιοποίησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από τα μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία, το 61% νέων επιχειρηματιών και το 54% επιχειρηματιών υποδοχής παρουσίασαν αύξηση του τζίρου τους μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ενώ το 60% των επιχειρήσεων υποδοχής κέρδισαν φρέσκες ιδέες και καινοτόμες τεχνικές κάποιες από τις οποίες εξελίχθηκαν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχορηγεί στο Νέο Επιχειρηματία τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής του στη χώρα υποδοχής, ανάλογα με το βιοτικό επίπεδο της χώρας επιλογής του, ενώ οι επιχειρήσεις υποδοχής δεν επωμίζονται κανένα κόστος. Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.erasmus-entrepreneurs.eu.
Είτε είστε
 Νέοι Επιχειρηματίες που σχεδιάζετε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση ή την έχετε ξεκινήσει ήδη εντός της τελευταίας τριετίας, είτε
 Έμπειροι Επιχειρηματίες (ιδιοκτήτες ή διευθυντές μικρής ή μεσαίας επιχείρησης) σε μία από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες περιμένουμε να σας βοηθήσουμε πώς να επωφεληθείτε από το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΒΕ, φ/δι Δήμητρας Παλάοντα ([email protected]) ή Μόνικας Ανδρέου ([email protected]), τηλ. 22889840.