Erasmus+, Κεντρική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να αφορούν κατά κύριο λόγο έναν από τους δύο ακόλουθους γενικούς στόχους, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης:

1. Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της διαπολιτισμικής κατανόησης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

2. Προώθηση της ένταξης των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, με ταυτόχρονη πρόληψη και καταπολέμηση των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας στο πλαίσιο των θεματικών κατηγοριών που καλύπτει η δήλωση του Παρισιού. Επιλέξιμοι αιτούντες για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση είναι:

—εκπαιδευτικά ιδρύματα και λοιποί πάροχοι μάθησης·
—δημόσιες αρχές σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, αρμόδιες για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας·
—μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ΜΚΟ)·
—ερευνητικά κέντρα·
—επαγγελματικές οργανώσεις και κοινωνικοί εταίροι·
—κέντρα προσανατολισμού και αναγνώρισης·
—διεθνείς οργανισμοί·
—ιδιωτικές επιχειρήσεις·
—δίκτυα των οργανισμών που απαριθμούνται ανωτέρω είναι επίσης επιλέξιμα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νομική προσωπικότητα·
—εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2016

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en