ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ /ΥΠΟΔΟΧΗΣ (SC 1)

Στοιχεία αναφοράς:
EPSO/AST-SC/05/16 – SC 1
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων:
14/07/2016
Προθεσμία:
06/09/2016 – 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι::
Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Στρασβούργο (Γαλλία)
Βαθμός:
AST-SC 1
Όργανο/οργανισμός:
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Είδος σύμβασης:
Μόνιμος υπάλληλος

Προτού αποφασίσετε ότι θέλετε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω στάδια που θα σας δώσουν τη δυνατότητα να σκεφτείτε για ποιους λόγους θέλετε να είστε υποψήφιοι και τι πιθανότητες επιτυχίας έχετε.

Διαβάστε την προκήρυξη διαγωνισμού και τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς για να βεβαιωθείτε ότι κατά την ημερομηνία επικύρωσης της υποψηφιότητάς σας πληροίτε όλους τους όρους.

Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο «Σταδιοδρομία στην ΕΕ: είναι για μένα;» για να δείτε αν σας ταιριάζει η εργασία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Οδηγίες
Θα χρειαστείτε 30 λεπτά για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο «Σταδιοδρομία στην ΕΕ: είναι για μένα;», το οποίο είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που δείχνει κατά πόσο σας ταιριάζει μια σταδιοδρομία στην ΕΕ. Δεν κρίνεται από αυτό η επιτυχία σας στον διαγωνισμό.

Τα αποτελέσματά σας δεν καταχωρούνται ούτε λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση που αποφασίσετε να συνεχίσετε τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας. Αυτές οι δοκιμασίες θα σας βοηθήσουν όμως να διαπιστώσετε κατά πόσο είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα υψηλά προσόντα που απαιτεί μια θέση υπαλλήλου της ΕΕ.

Αν είσθε άτομο με ειδικές ανάγκες και αντιμετωπίζετε δυσκολίες πρόσβασης και συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου παρακαλούμε να επικοινωνήστε με την υπηρεσία επικοινωνίας με τους υποψηφίους της EPSO.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙς ΘΕΣΕΙς ΕΡΓΑΣΙΑΣ http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/competition/1561/description_el