ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού φέρει εις γνώση των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Υποτροφιών για Ξένους Σπουδαστές της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (Federal Commission for Scholarships for Foreign Students) θα δεχθεί αιτήσεις από Κύπριους για υποτροφίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στους ακόλουθους τομείς:

-Fine Arts Scholarships
-PhD Scholarships
-Post-Doctoral Scholarships
-Research Scholarships

Περισσότερη πληροφόρηση για το θέμα θα βρίσκεται αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο, από την 1η Αυγούστου 2016: http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_ENG.

Επιπλέον, οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται και στην Πρεσβεία της Ελβετίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Οκτωβρίου 2016.