Πρόσκληση υποβολής προσφορών αναφορικά με την «κατασκευή εγκαταστάσεων για ένα σύστημα απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων για την τουρκοκυπριακή κοινότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών αναφορικά με την «κατασκευή εγκαταστάσεων για ένα σύστημα απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων για την τουρκοκυπριακή κοινότητα».

Η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος του προγράμματος βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα και εντάσσεται στο πλαίσιο του στόχου για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης, ιδίως όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Σκοπός της σύμβασης είναι η κατασκευή ενός κέντρου συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης για την αποθήκευση και επεξεργασία (αποτέφρωση) στερεών ζωικών υποπροϊόντων στη Λευκωσία καθώς και επτά περιφερειακών σημείων συλλογής και μεταφοράς στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Κύριες πηγές στερεών ζωικών υποπροϊόντων είναι τα αγροκτήματα (νεκρά ζώα), τα σφαγεία (ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται ή είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση), τα κρεοπωλεία, οι υπεραγορές και οι μονάδες μεταποίησης κρέατος.

Η ασφαλής διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, πρωτίστως αυτών που ενέχουν υψηλούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων και το περιβάλλον, είναι εξαιρετικά σημαντική για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για την εξάλειψη των μεταδοτικών νόσων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2016, ώρα 11:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης). Σχετική ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9:30 (ώρα Κύπρου) στη διεύθυνση: Λεωφ. Κερύνειας 38-44, Λευκωσία. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να παραστούν.
Οι αναλυτικές οδηγίες για τους αιτούντες είναι διαθέσιμα για ανάγνωση και τηλεφόρτωση στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση με αριθμό αναφοράς EuropeAid/137926/DH/WKS/CY
(https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1469998012996&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=ctr&orderbyad=Asc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137926).

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή προσφορών είναι: [email protected]

Ιστορικό
Το πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 389/2006 του Συμβουλίου και έχει στόχο να διευκολύνει την επανένωση της Κύπρου ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση της νήσου, τη βελτίωση των επαφών των δύο κοινοτήτων μεταξύ τους και με την ΕΕ, και την προετοιμασία για εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου.
Από το 2006, συνολικά 416 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 389/2006.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα βοήθειας θα βρείτε στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/turkish-cypriot-community/