Προκήρυξη του Μέτρου 7 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης: «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές»

Προκήρυξη του Μέτρου 7 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης: «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές»

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μέτρου 7.

7.2 «Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας»
5.000.000

7.4 «Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής και του πολιτισμού»
1.650.000

7.5 «Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»
750.000

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί οριζόντια για όλα τα Καθεστώτα. Κατά συνέπεια, η πιο πάνω κατανομή πόρων μεταξύ των Καθεστώτων είναι ενδεικτική.

Δικαιούχοι, ανάλογα με το Καθεστώς, είναι: Επαρχιακές Διοικήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 28 Ιουλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016 διά χειρός στα γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων στη διεύθυνση Elma House, Μνασιάδου 10, 1065 Λευκωσία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πρόνοιες των Καθεστώτων περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων www.moi.gov.cy/efu και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 22409919/920