Πώς θα προετοιμαστείτε για το Brexit Τελωνειακός Οδηγός για τις επιχειρήσεις

Η εταιρεία σας θα επηρεαστεί από το Brexit αν…
… πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή
… αγοράζει αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο, ή
… μεταφέρει εμπορεύματα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-el