Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:
· Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
· Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
· Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Ημερομηνία Λήξης:28/09/2020

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/sit14_all_el/sit14_all_el?OpenForm&Count=15&ResortAscending=2&Seq=1&fbclid=IwAR1k1yG7oW-Aecf6rsxCXdX1gVJydDnWNfZhrO_F7SLCi6-TCUBPREBmh_s