Πρόγραμμα για Επιχειρηματική Επώαση, Επιτάχυνση και Συνεργασία

Προκηρύχθηκε ο 5ος κύκλος του προγράμματος egg – enter•grow•go για την επιχειρηματική επώαση (incubation), επιτάχυνση (acceleration) και συνεργασία (co-working). Η υποβολή προτάσεων (επιχειρηματικών σχεδίων) από τυχόν ενδιαφερόμενους πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Απριλίου 2017.
Το πρόγραμμα egg – enter•grow•go αποτελεί πρωτοβουλία Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης της Eurobank που σχεδιάσθηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με το Corallia, φορέα ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) σε κλάδους έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού χαρακτήρα.
Το πρόγραμμα θα περιλάβει φέτος για πρώτη χρονιά προτάσεις πολιτών εκτός Ελλάδας, οι οποίοι έχουν καινοτόμες ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε επιτυχημένη επιχείρηση. Η υποβολή προτάσεων (επιχειρηματικών σχεδίων) από τυχόν ενδιαφερόμενους πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Απριλίου 2017.
Οι 30 ομάδες που θα επιλεγούν θα έχουν στη διάθεσή τους για 12 μήνες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης, επιτάχυνσης, δικτύωσης και χρηματοδότησης.
Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αξιολογηθούν σύμφωνα με:
– την πρωτοτυπία/καινοτομία της ιδέας και κατά πόσο δίνει λύση σε μια ουσιαστική ανάγκη ή/και αποτελεί ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους εγχώριας ή διεθνούς αγοράς.
– την ομάδα των ανθρώπων που θα υλοποιήσουν το σχέδιο και κατά πόσο διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, καθώς και το κατάλληλο συμπληρωματικό προφίλ για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου.
– το προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα των εννέα έως δεκαοκτώ (9-18) μηνών για να τεκμηριωθεί το εφικτό ή/και η αξία του επιχειρηματικού σχεδίου (proof of concept/proof of value).
Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν υφίσταται περιορισμός στους τομείς/κλάδους δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας. Ενθαρρύνονται επιχειρηματικά σχέδια τα οποία συμβαδίζουν με τις τρέχουσες και αναδυόμενες επιχειρηματικές τάσεις (π.χ. Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές), κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών και διακρίνονται από σημαντικής έκτασης εφαρμογή στην καθημερινή ζωή (π.χ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Βιοτεχνολογία – Internet οf Things), ή/και συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη της οικονομίας (π.χ. Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού).
Για να υποβάλετε το επιχειρηματικό σας πλάνο, συμπληρώστε τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας στο www.theegg.gr και καταθέστε το 8σέλιδο επιχειρηματικό σας σχέδιο ακλουθώντας τις οδηγίες του υποδείγματος. Συμπεριλάβετε επίσης Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών της ομάδας σας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.theegg.gr/.
Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
https://www.theegg.gr/