Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση στο «Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας (PDA)», που υποστηρίζει επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, με τη χρηματοδότηση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός έργου, όπως μελέτες σκοπιμότητας, τη χρηματοοικονομική τεχνική, επιχειρηματικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές ή διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο «Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας (PDA)», είναι ένα μέσο ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση έργων, που κυρίως έχουν συμπεριληφθεί στα Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια των Τοπικών Αρχών.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2016 και δεν απαιτείται μεγάλο εταιρικό σχήμα, μιας και οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τουλάχιστον 1 δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα από ένα κράτος μέλος και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως για παράδειγμα:
•Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων
•Φωτισμός οδών
•Ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση των υπαρχόντων συστημάτων τηλεθέρμανσης / ψύξης
•Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις αστικές συγκοινωνίες, και
•Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο και στο επισυναπτόμενο αρχείο.
https://ec.europa.eu/…/more-investments-energy-efficiency-b…
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Σάββα Βλάχο στο Ενεργειακό Γραφείο, στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει να υποβάλουμε πρόταση για χρηματοδότηση. Παρακαλούμε όπως έχουμε τις απαντήσεις σας μέχρι 5/8/2016.