Το Ίδρυμα Άρτος προκηρύσσει θέση Πολιτιστικού Λειτουργού

Τίτλος θέσης:
Λειτουργός διαχείρισης Πολιτιστικών Δράσεων
Κύριες ευθύνες & καθήκοντα:
Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και τοπικών προγραμμάτων.
Προετοιμασία δελτίων τύπου και ενημερωτικών φυλλαδίων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος.
Συγγραφή αιτήσεων και διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Ευρωπαϊκών και τοπικών).
Οργάνωση και διαχείριση φιλοξενίας καλλιτεχνών και άλλων συνεργατών.
Αρχειοθέτηση και οργάνωση δεδομένων – Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων.
Επικοινωνία με συνεργάτες και άλλους εταίρους.
Απαραίτητα προσόντα:
Πανεπιστημιακό πτυχίο – όχι απαραίτητα στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού.
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, τόσο σε προφορικό όσο και γραπτό επίπεδο.
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint, Social Media).
Δυνατότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων (εξαιρετικά σημαντική).
Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας και δράσεων.
Ακεραιότητα χαρακτήρα.
Αυτοπαρακινούμενος, ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας με έντονο ενδιαφέρον σε πολιτιστικές και διεπιστημονικές δράσεις.
Διατεθειμένη/ος να ταξιδεύει (κυρίως Ευρώπη).
Επιπλέον προσόντα:
Γνώση άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας (π.χ. Photoshop).
Επιπλέον πείρα στη διαχείριση σχεδίων ή σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Βασικές γνώσεις και προσωπικό ενδιαφέρον στους τομείς της φιλοσοφίας, επιστήμης, παγκόσμιου πολιτισμού, καινοτομίας, κοινωνικού αντίκτυπου και διεπιστημονικής έρευνας.
Προσφέρονται:
Σταθερός Μηνιαίος Μισθός.
Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου.
Εισαγωγική εκπαίδευση.
Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και εξαιρετικά ενδιαφέρον περιβάλλον.
Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία να εξηγούν γιατί πιστεύουν ότι είναι ιδανικοί για τη συγκεκριμένη θέση. Η επιστολή αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
Το βιογραφικό σημείωμα μαζί με την επιστολή θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 12:00 τα μεσάνυκτα.
Τα βιογραφικά που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα κληθούν για μια προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα και Τρίτη, 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2016, αντίστοιχα.
Έναρξη εργασίας/ εκπαίδευσης: 15 Σεπτεμβρίου 2016

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22445456 ή [email protected]