Πρόσκληση καινοτομίας SignalGeneriX με στόχο τη στήριξη νέων και επίδοξων επιχειρηματιών.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 15 Σεπτεμβρίου!
https://www.sginnovationchallenge.com/?lang=en&fbclid=IwAR0Idr3S4yVwYxrA2IqUh4q9kfJPnJlq3wVNmpVDUPRItB60ozKXaWSSoC0