Σχέδιο Αντικατάστασης Ηλιακών θερμοσιφώνων 2015

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου Αντικατάστασης Ηλιακών Θερμοσιφώνων, αφορά αποκλειστικά την αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες ιδιωτικές οικιστικές μονάδες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε Φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα και το οποίο ζει μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να υποβληθεί αίτηση οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση, ούτε να διώκονται ποινικά.

Η χορηγία που θα παραχωρείται από το παρόν Σχέδιο για κάθε κατηγορία επενδύσεων, θα ισούται με:
Α. €350 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης,
Β. €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων υφιστάμενων ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού χρήσης

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από το Σχέδιο είναι 200.000 ευρώ. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται προς την Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε στην οδό Α. Αραούζου 13-15, 1421, Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Λευκωσία (Τηλέφωνο Επικοινωνίας 22606060) και όλα τα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου, και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα www.mcit.gov.cy.

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/F7015BCEB52EB7B2C2257F140022AB9C?OpenDocumentΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

Χορηγίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία από το Πρόγραμμα ERASMUS+

Και η Γαλλία πλέον μέσω του Προγράμματος Erasmus+, θα παρέχει εγγυήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε Γαλλικά Πανεπιστήμια (συνεργασία Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Γαλλικής Τράπεζας BPCE).

Ανώτατο ποσό για ένα χρόνο 12,000 ευρώ και για δυο χρόνια 18,000 ευρώ.
-Δεν χρειάζονται εγγυήσεις για το δάνειο
-Χαμηλό επιτόκιο
-Αποπληρωμή σε μετέπειτα στάδιο
MASTER LOANS IN FRANCE
http://www.eif.org/what_…/guarantees/…/2015/Erasmus_bpce.htm

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-Action grants to support transnational projects to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance – JUST/2015/RRAC/AG

Xρηματοδότηση ύψους 5,4 εκατ. ευρώ για προγράμματα με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών μισαλλοδοξίας

ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΠροθεσμία υποβολής: 18 Φεβρουαρίου 2016.

Η Ευρωπαική Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια». Η Επιτροπή θα χορηγήσει 5,4 εκατ. ευρώ για έργα σχετικά με τα εξής: κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων για την ενίσχυση της ποινικής δίωξης εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών μισαλλοδοξίας, ενδυνάμωση και ενίσχυση των θυμάτων εγκλημάτων και ρητορικής μίσους. Ως αποτέλεσμα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προηγούμενου έτους, είχε δοθεί χρηματοδοτική στήριξη σε διάφορα έργα, συμπεριλαμβανομένων των «Έρευνα, Αναφορά, Εξάλειψη» και «eΜore», τα οποία εστιάζουν στην παρακολούθηση, την χαρτογράφηση και την εξάλειψη της ρητορικής μίσους που διατυπώνεται στο διαδίκτυο. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ:http://ec.europa.eu/…/2015_action_…/just_2015_rrac_ag_en.htm

European-funding-guide.eu: πλατφόρμα κατάλληλης υποτροφίας για φοιτητές

logo_funding

Μια νέα πλατφόρμα η οποία βοηθάει τους φοιτητές να βρουν χρηματοδότηση για τις σπουδές τους.

Το european-funding-guide.eu περιλαμβάνει περισσότερες από 12000 υποτροφίες, επιχορηγήσεις και βραβεία αξίας 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. 300 εκ των οικονομικών αυτών ενισχύσεων απευθύνονται ειδικά σε Έλληνες φοιτητές. Η εν λόγω πλατφόρμα δημιουργήθηκε από τη συνεργασία μεταξύ της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρωτοβουλίας για διαφανή χρηματοδότηση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο οδηγός Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης λειτουργεί μέσω ενός αλγόριθμου προσαρμογής εμφανίζοντας μόνον τις υποτροφίες, επιχορηγήσεις και βραβεία που πραγματικά ταιριάζουν στο προφίλ του εκάστοτε φοιτητή. Τα 12000 προγράμματα υποστήριξης καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος τομέων όπου οι φοιτητές μπορεί να χρειάζονται (οικονομική) βοήθεια – από έξοδα καθημερινής διαβίωσης, δίδακτρα και επιπλέον έξοδα για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, μαθήματα γλώσσας και έξοδα που σχετίζονται με ερευνητικές εργασίες.

Οι περισσότεροι φοιτητές στην Ελλάδα ακόμη πιστεύουν ότι οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο βάσει προσόντων και ανάγκης. Οι περισσότεροι επίσης πιστεύουν ότι είναι μόνον λίγοι εκείνοι που παρέχουν υποτροφίες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περισσότερα από 300 προγράμματα υποτροφιών μόνο στην Ελλάδα και περισσότερα από 25 κριτήρια επιλογής βάσει των οποίων χορηγούνται οι υποτροφίες. Υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία υποτροφιών ώστε ένας σημαντικός αριθμός χορηγών υποτροφιών δε μπορούν να διαθέσουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού τους λόγω του ότι λαμβάνουν πολύ λίγες αιτήσεις. http://www.european-funding-guide.eu

Έναρξη του 2ου κύκλου του προγράμματος για άνεργους Ε/Κ και Τ/Κ πτυχιούχους

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το 2ο κύκλο του σχεδίου πρακτικής άσκησης στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή κοινότητα και προσκαλεί νέους άνεργους πτυχιούχους 20-35 ετών οι οποίοι αναζητούν εργασιακή εμπειρία στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Το συγκεκριμένο σχέδιο πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου “Leading By Example”, σε συνεργασία με το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Ήδη από τον Οκτώβριο 2015, υλοποιείται με επιτυχία η τοποθέτηση Νέων Ανέργων Επαγγελματιών στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή Κοινότητα σε εταιρείες/οργανισμούς στις δύο κοινότητες.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής πρακτικής άσκησης στόχο έχει να προσφέρει σε νέους άνεργους εργασιακή εμπειρία στην αντίστοιχη κοινότητα, με αποτέλεσμα την απόκτηση πολύτιμων επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, όπως και άριστη γνώση του εργασιακού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στην αντίστοιχη κοινότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα τοποθετηθούν για τρεις συνεχόμενους μήνες σε εταιρείες/οργανισμούς στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, με μηνιαίο επίδομα €500. Το σχέδιο θα είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου 2015. Η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το έργο “Leading by Example”‘ Πρόγραμμα ‘Civil Society in Action IV’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γ.Δ. EuropeAid της ΕΕ..

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τις σχετικές αιτήσεις και τις υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις αιτήσεις παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την κα Μόνικα Ανδρέου στο ΚΕΒΕ (τηλ. 22889840).
LEADING BY EXAMPLE

Χορηγίες (Grants) από την EBRD στην Κύπρο – Άνοιξε το Small Business Support (SBS) Unit

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος Small Business Support (SBS) στην Κύπρo, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος της EBRD είναι η στήριξη των μικρομεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων του τόπου με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης / επίδοσης τους και την περεταίρω ανάπτυξή τους.

Η Τράπεζα καλύπτει μεγάλο μέρος του κόστους συμβουλευτικών υπηρεσιών (75% του κόστους για το 2015) από εγκεκριμένους σύμβουλους επιχειρήσεων, στους οποίους ανατίθεται η διάγνωση αναγκών, διερεύνηση ευκαιριών, σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένων σχεδίων ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση, βοηθώντας τες με αυτό το τρόπο να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας της αγοράς. Μέσα από τις υπηρεσίες αυτές θα ενισχυθεί σημαντικά η εμπειρογνωμοσύνη των επιχειρήσεων.

Στο συγκεκριμένο σχέδιο χορηγιών μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις από όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της οικονομίας – Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός, Κατασκευές, Εμπόριο κλπ.

Το ‘μότο’ του Small Business Unit είναι:

“Μέσα από το πρόγραμμα SBS, παρέχουμε επιχειρηματική συμβουλευτική για να βοηθήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να πετύχουν, μετά να μεγαλώσουν ξανά, και να γίνουν αληθινοί καταλύτες για την τοπική οικονομία και την ευρύτερη περιοχή”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα SBS σε Κύπρος, παρακαλούμε επικοινωνήστε Γαβριέλλα Καντούνα σε [email protected] ή στο +357 22395500.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι http://www.ebrd.com/ebrd-in-cyprus.html

Solar module and backlight

Solar module and backlight

Το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) στο Αλικάντε (Ισπανία) αναζητά Λειτουργούς και Εμπειρογνώμονες σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι θα προσληφθούν ως συμβασιούχοι υπάλληλοι.

Το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) στο Αλικάντε (Ισπανία) αναζητά Λειτουργούς και Εμπειρογνώμονες σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι θα προσληφθούν ως συμβασιούχοι υπάλληλοι.

Καθήκοντα Λειτουργών πνευματικής ιδιοκτησίας:

-υποστήριξη αναφορικά με την εξέταση όλων των πτυχών που σχετίζονται με το κοινοτικό σήμα (CTM) και του καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου (RCD), τις αιτήσεις και εγγραφές
-υποστήριξη σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της συνεργασίας και σύγκλισης σε έργα

Καθήκοντα Εμπειρογνωμόνων πνευματικής ιδιοκτησίας:

-χειρισμός όλων των πτυχών του κοινοτικού σήματος (CTM) και του καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου (RCD), των αιτήσεων και των εγγραφών
-παροχή νομικών συμβουλών και επίλυση των διαφορών
-συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Προσόντα για τις θέσεις των Λειτουργών πνευματικής ιδιοκτησίας (ομάδα καθηκόντων III):

-μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάλληλη επαγγελματική πείρα ενός έτους ή
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τεσσάρων ετών.

Για να κάνετε αίτηση για τις θέσεις Εμπειρογνωμόνων πνευματικής ιδιοκτησίας (ομάδα καθηκόντων IV), θα πρέπει να έχετε:

-πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα και τουλάχιστον τρία χρόνια σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Απαιτείται επίσης:

-Η ιθαγένεια της ΕΕ
-άριστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ (C1)
-καθώς και ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής (Β2).

Μισθός: EUR 2,476.74 (function group III, grade 8) / EUR 3,170.61 (function group IV, grade 13)

Προθεσμία Υποβολής: 21 Δεκεμβρίου 2015, 12.00 midday (Brussels time).

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/ohim/index_en.htm

DCIM100GOPROG0050617.

DCIM100GOPROG0050617.

410 εκατ. ευρώ από την Kοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) επιστρέφονται στους Ευρωπαίους αγρότες – Στους δικαιούχους και η Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα απόφαση επιστροφής ποσού ύψους 410 εκατ. ευρώ στους ευρωπαίους αγρότες.
Για την Κύπρο το ποσό που είναι διαθέσιμο για επιστροφή είναι 354,997 χιλιάδες ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/227_en

htmΚΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Απασχόλησης για Νέους στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2015, με μεγάλη επιτυχία, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια απασχόλησης για νέους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Τα εργαστήρια είχαν ως στόχο να ενισχύσουν οι νέοι τις δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας και διοργανώθηκαν από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Συνολικά, διοργανώθηκαν τρία εκπαιδευτικά εργαστήρια, τα οποία επικεντρώνονταν στην ενδυνάμωση των βασικών δεξιοτήτων εργασίας, στην ενίσχυση του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης -ώστε να γνωρίζουν οι νέοι πως πρέπει να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση (Start-up)- και στην ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα απασχόλησης στην Κύπρο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 18 Νοεμβρίου 2015

Ζήτηση Προσφορών από τον Δήμο Λάρνακας για Παροχή Υπηρεσιών

1.Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού για το έργο «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας» (Διαγωνισμός αρ. 75/2015)

2.Παροχή υπηρεσιών Επιμετρητή Ποσοτήτων για το Έργο «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας» (Διαγωνισμός αρ. 74/2015)

3.Ενοικίαση 1-3 εκσκαφείς φορτωτήρες (digger loader) με οδηγό για εργασία στο Δήμο Λάρνακας για περίοδο ενός έτους (Διαγωνισμός αρ. 73/2015)

4.Προσφορά για Κοινωνικό Λειτουργό (Διαγωνισμός αρ. 72/2015)

5.Προσφορά για δημιουργία και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού (Διαγωνισμός αρ. 71/2015)
– Συμπληρωματικοί Όροι
– Τροποποίηση Όρων

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Λάρναακας http://www.larnaka.org.cy/el/page/prosfores#.Vkr7g9IrKXY