ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στις 30 Ιουνίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ για προώθηση της καινοτομίας και της αλλαγής στα σχολεία και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Το έβδομο καθεστώς επιχορηγήσεων «Καινοτομία και Αλλαγή στην Εκπαίδευση» αποσκοπεί στην επίτευξη των εν λόγω στόχων μέσω

1. υποστήριξης της βελτίωσης ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και προώθησης της ισότητας, κοινωνικής συνοχής και ενεργού συμμετοχής στα κοινά και•

2. προώθηση της διά βίου μάθησης και των δραστηριοτήτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Η πρόσκληση αυτή αποτελεί μοναδική ευκαιρία για ορισμένους φορείς.
α) Σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μια σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) ή μια σχολή κατάρτισης καθηγητών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις για προώθηση της καινοτομίας και της αλλαγής στην εκπαίδευση με επιχορηγήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 30 000 και 100 000 ευρώ.
β) Όπως ίσχυε και στην τελευταία πρόσκληση υποβολής πρoτάσεων, η πρόσκληση αυτή θα είναι ανοιχτή σε οργανισμούς διά βίου μάθησης όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιμελητήρια, συνδέσμους, οργανώσεις ή μια σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων με επιχορηγήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 50 000 και 200 000 ευρώ.
Τα έργα που θα υποστηριχθούν θα είναι για διετή ή τριετή περίοδο υλοποίησης έργου.
Στις 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 θα υπάρξει ενημερωτική συνάντηση στο EUPSO (Γραφείο Στήριξης του προγράμματος της ΕΕ) στο βόρειο τμήμα της εντός των τειχών Λευκωσίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραστούν.

Οι αναλυτικές οδηγίες για τους αιτούντες και ο φάκελος υποβολής της αίτησης είναι διαθέσιμα για ανάγνωση και τηλεφόρτωση στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση με αριθμό αναφοράς EUROPEAID151989:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου 2016, 16:00 ώρα Κύπρου.

Τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2016 θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση για τη διαχείριση του κύκλου των έργων ενώ θα οργανωθούν και ενημερωτικές συναντήσεις για τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις συναντήσεις αυτές θα βρείτε στις διευθύνσεις www.facebook.com/ABBilgi και www.facebook.com/ec.cyprus.

Η πρωτοβουλία αυτή χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα και υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άτομα επικοινωνίας για το καθεστώς επιχορηγήσεων «Καινοτομία και Αλλαγή στην Εκπαίδευση VII»:
Berna Berberoglu και Caroline Enegren ([email protected])