ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στα θέματα της Θαλάσσιας Ανάπτυξης

Μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη θέσεων εργασίας σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης στο site της Ευρωπαικής Επιτροπής https://ec.europa.eu/easme/en/funding-opportunities.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας στο 24620993, Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-15:00