Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Tο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών». Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα […]

Δύο Νέες ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ CEDEFOP (Ευρωπαικό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) της ΕΕ, ο οποίος εδρεύει στην Θεσσαλονίκη

1 .Expert in Vocational Education and Training and Adult Learning Policies (external) 2. Expert in Vocational Education and Training and Adult Learning Policies (interagency) Προθεσμία Υποβολής και για τις δύο θέσεις :31/10/2016 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.cedefop.europa.eu/…/about-…/recruitment/vacancies

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ

1, ICT Officer, Paris (France) ,(ESMA) European Securities and Markets Authority, Contract staff, Deadline: 19/09/2016 – 23:59 2.Project Officer, Valenciennes (France),ERA,Temporary staff, Deadline:25/09/2016 – 23:59 3.VICE-PRESIDENT,Angers (France), (CPVO) Community Plant, Variety Office,Temporary staff,Deadline:29/09/2016 – 12:00 4.Administrative Assistants (reserve list),Paris (France),(ESMA) European Securities and Markets Authority,Contract staff,Deadline:30/09/2016 – 23:59 5.Enterprise Architect,Stockholm (Sweden), (ECDC) European Centre for […]

Προκήρυξη διαγωνισμού για Αγορά υπηρεσιών από (άνεργους) πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Μίσθωση Υπηρεσιών από (άνεργους) πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων (στους οποίους περιλαμβάνονται και συγκεκριμένοι κλάδοι της μηχανικής επιστήμης) για τις ανάγκες διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας http://www.myapp.mcit.gov.cy Τα […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Υπεύθυνου Προγράμματος (Προϊστάμενος Μονάδας) στη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας

Η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας, που έχει έδρα στη Βιέννη (Αυστρία), με Ανακοίνωση της με αρ.:ECS/07/EP/2016, προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπεύθυνο Προγράμματος (Προϊστάμενος Μονάδας). Η πιο πάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και ο τρόπος υποβολής αίτησης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ενεργειακής Κοινότητας, (https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/SECRETARIAT/Job/Head_07_2016) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ»

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από εκπαιδευτικούς με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο, για την απόσπαση μιας/ενός δασκάλας/ου (Δημοτική Εκπαίδευση) στο ελληνόφωνο τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Σχολείου «Βρυξέλλες ΙΙΙ». Η απόσπαση θαείναι διάρκειας ενός σχολικού έτους (από 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2017), με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και […]

Πλήρωση θέσης έκτακτου υπαλλήλου (AD 14) στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, προϊσταμένου μονάδας στη Διεύθυνση Σχέσεων με τις Πολιτικές Ομάδες.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλούν, με συστημένη επιστολή, το αργότερο στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 (η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2016.311.01.0001.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2016%3A311A%3ATOC

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ COMMUNICATION ASSISTANT ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗς ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Position Title : Communication Assistant Duty Station : Nicosia, Cyprus Classification : General Service Staff, Grade G4 equivalent Type of Appointment : Special short term, until 31st December 2016 – with possibility of extension Estimated Start Date : As soon as possible Closing Date : 25th August 2016 http://www.cygazette.com/Gazette.dll/%7BE1299DBA-25E9-4C7F-9450-A569967E1932%7D/WorkPositions?IssueNo=4957&SectNo=1

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.Support Officers,Riga (Latvia),(BEREC) Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications Contract staff, Deadline:26/08/2016 – 11:00 2.Press and Communication Agent,Brussels (Belgium), (ERCEA) European Research Council Executive Agency, Temporary staff,Deadline:26/08/2016 – 12:00 3.Head of Brussels Liaison Office,Brussels (Belgium), (EUROFOUND) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,Temporary staff Deadline:31/08/2016 – 12:00 4.Project […]

Το Ίδρυμα Άρτος προκηρύσσει θέση Πολιτιστικού Λειτουργού

Τίτλος θέσης: Λειτουργός διαχείρισης Πολιτιστικών Δράσεων Κύριες ευθύνες & καθήκοντα: Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και τοπικών προγραμμάτων. Προετοιμασία δελτίων τύπου και ενημερωτικών φυλλαδίων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος. Συγγραφή αιτήσεων και διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Ευρωπαϊκών και τοπικών). Οργάνωση και […]