ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE

The JS is looking for a Communication Officer with a focus on event management. This person will have a strong role in developing and implementing the online and offline events programme to ensure Interreg Europe reaches the right people with the right message, and encourage policy learning and networking. As well as events, this person […]

56 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Θα προσφέρεται επίδομα 1300€ το μήνα. Επιπλέον, 1000€ για θέματα διαμονής, 2500€ κάλυψη για ταξιδιωτικά έξοδα, 500€ για ασφάλεια, Και 2000€ για έξοδα εγκατάστασης. Διάρκεια: 9-18 μήνες Τοποθεσία: Αντιπροσωπείες της ΕΕ Προθεσμία: 31η Ιανουαρίου 2017 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

Θέλετε να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία ενόσω σπουδάζετε, να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας όσον αφορά τη διατύπωση απόψεων ενώπιον κοινού, το μάρκετινγκ και τους ανθρώπινους πόρους, να δώσετε στο βιογραφικό σας μεγαλύτερη βαρύτητα για τους μελλοντικούς σας εργοδότες? Τον Μάρτιο του 2017, θα δημοσιεύσουμε σε αυτόν τον ιστότοπο μια νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης […]

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας Επίδομα: 1309€ το μήνα. Θα υπάρχει κάλυψη για ταξιδιωτικά έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια) Διάρκεια: 6 μήνες με την δυνατότητα να επεκταθεί ακόμη 6 μήνες Τοποθεσία: Δουβλίνο και Βρυξέλες Προθεσμία: 29η Ιανουαρίου 2017 http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

ΛΕΙΤΟΥΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/To%20be%20translated%20Communications%20Officer%20SMM-%20VN.pdf ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20Data%20Protection%20Officer.pdf Προθεσμία: 16/01/2017 Τόπος: Βαλέτα, Μάλτα

Μόνιμες Θέσεις Εργασίας στην ΕΕ για Γλωσσομαθείς Νομικούς που κατέχουν τις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Σουηδικά

Δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα, Μισθός: 5 612,65 Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 08/12/2016 Προθεσμία: 12/01/2017 – 12:00(Ώρα Βρυξελλών) Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1967/description_el

Το ΕΤΕΚ δέχεται Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης της από το ΕΤΕΚ. Μετά από προεπιλογή βάσει καθορισμένων κριτηρίων οι 10 αιτητές με την ψηλότερη αξιολόγηση θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη . Όροι Παροχής Υπηρεσιών- Λεπτομέρειες σύμβασης 1. Αξία σύμβασης: […]

Eκπαίδευση και πρακτική άσκηση για φοιτητές της Ε.Ε. σε κορυφαίες εταιρείες στην Ιαπωνία!

Πως θα σας φαίνονταν να λάβετε 16.000€ για να αποκτήσετε την πρώτη σας επαγγελματική εμπειρία σε μια κορυφαία εταιρία στην Ιαπωνία; Κάθε μεγάλο επίτευγμα ξεκινά με την απόφαση να προσπαθήσουμε! Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Vulcanus έχουν ξεκινήσει και διαρκούν έως 20/01/2017! Τι είναι το Πρόγραμμα Vulcanus; Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία μέσω […]

Δικοινοτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης νέων ανέργων επαγγελματιών στην ε/κ και τ/κ κοινότητα

Αρχίζει ο 2ος κύκλος του Δικοινοτικού Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Νέων Ανέργων Επαγγελματιών στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή Κοινότητα. Το παρόν σχέδιο θα αποβεί προς όφελος 8 Ελληνοκυπρίων και 8 Τουρκοκυπρίων ασκούμενων, καθώς και ενός μέγιστου αριθμού 16 εταιρειών που θα φιλοξενήσουν τους νέους ανέργους στις δύο κοινότητες κατά την περίοδο Ιανουαρίου ‐ Μαΐου 2017. Παρακαλείστε όπως […]

Προκήρυξη διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017»

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) προκήρυξε Ανοικτό Διαγωνισμό με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017» Τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1765357. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις […]