Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Tο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών».

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα άνω των 50 ετών εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 70% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν το μισθολογικό κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €8.400. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για 12 μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας μόνο για τους πρώτους 10 μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για 2 πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €4.200.000 και αναμένεται να παραληφθούν 500 αιτήσεις. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 31 Οκτωβρίου 2016 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Λεπτομέρειες του Σχεδίου και όλα τα έντυπα συμμετοχής ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ http://www.mlsi.gov.cy/…/…/5BB4B0760B33C957C2258058003A9239…

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασίας στα τηλ. 22400868, 22400966, 22400861, 22400828, 22400876, 22400805, 22400881, 22400907.
imagesc8yku03b

Δύο Νέες ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ CEDEFOP (Ευρωπαικό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) της ΕΕ, ο οποίος εδρεύει στην Θεσσαλονίκη

1 .Expert in Vocational Education and Training and Adult Learning Policies (external)
2. Expert in Vocational Education and Training and Adult Learning Policies (interagency)
Προθεσμία Υποβολής και για τις δύο θέσεις :31/10/2016
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.cedefop.europa.eu/…/about-…/recruitment/vacanciesdownload-2

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ

1, ICT Officer, Paris (France) ,(ESMA) European Securities and Markets Authority, Contract staff, Deadline: 19/09/2016 – 23:59

2.Project Officer, Valenciennes (France),ERA,Temporary staff, Deadline:25/09/2016 – 23:59

3.VICE-PRESIDENT,Angers (France), (CPVO) Community Plant, Variety Office,Temporary staff,Deadline:29/09/2016 – 12:00

4.Administrative Assistants (reserve list),Paris (France),(ESMA) European Securities and Markets Authority,Contract staff,Deadline:30/09/2016 – 23:59

5.Enterprise Architect,Stockholm (Sweden), (ECDC) European Centre for Disease Prevention and Control,Temporary staff, Deadline:30/09/2016 – 23:59

6.Principal Adviser,Brussels (Belgium), European Commission,Temporary staff,Deadline: 05/10/2016 – 12:00

7.TRANSLATION TECHNICIANS,Luxembourg (Luxembourg), (CDT) Translation Centre for the Bodies of the European Union,Contract staff, Deadline:13/10/2016 – 23:59

8.ADMINISTRATORS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY – NUCLEAR SAFEGUARDS INSPECTORS (AD7), Luxembourg (Luxembourg), European Commission,Permanent official,Deadline:25/10/2016 – 12:00

9.ADMINISTRATORS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY – POLICY OFFICERS (AD 7),Luxembourg (Luxembourg), European Commission, Permanent official,Deadline: 25/10/2016 – 12:00

10.CONTRACT AGENTS (FGII),Brussels (Belgium), Geel (Belgium), Ispra (Italy), Karlsruhe (Germany), Luxembourg (Luxembourg), Petten (The Netherlands), Seville (Spain),European Commission, Contract staff, no deadline for application

11.CONTRACT AGENTS (FGIII), Brussels (Belgium), Geel (Belgium), Ispra (Italy), Karlsruhe (Germany), Luxembourg (Luxembourg), Petten (The Netherlands), Seville (Spain), European Commission, Contract staff, no deadline for application

12.CONTRACT AGENTS (FGIV),Brussels (Belgium), Geel (Belgium), Ispra (Italy), Karlsruhe (Germany), Luxembourg (Luxembourg), Petten (The Netherlands), Seville (Spain), European Commission, Contract staff, no deadline for application

13.FINANCIAL ADVISER,Brussels (Belgium), Luxembourg (Luxembourg), EU AGENCIES, Contract staff, no deadline for application

14.FINANCIAL OFFICER,Brussels (Belgium), Luxembourg (Luxembourg), EU AGENCIES, Contract staff, no deadline for application

15.PROJECT/PROGRAMME ADVISER,Brussels (Belgium), Luxembourg (Luxembourg), EU AGENCIES, Contract staff, no deadline for application

16.PROJECT/PROGRAMME OFFICER,
Brussels (Belgium), Luxembourg (Luxembourg), EU AGENCIES,
Contract staff,no deadline for application

Για όλες τις θέσεις, επισκεφτείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers_en

Προκήρυξη διαγωνισμού για Αγορά υπηρεσιών από (άνεργους) πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Μίσθωση Υπηρεσιών από (άνεργους) πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων (στους οποίους περιλαμβάνονται και συγκεκριμένοι κλάδοι της μηχανικής επιστήμης) για τις ανάγκες διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου.
Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας http://www.myapp.mcit.gov.cy
Τα έγγραφα του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ» / «ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Υπεύθυνου Προγράμματος (Προϊστάμενος Μονάδας) στη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας

Η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας, που έχει έδρα στη Βιέννη (Αυστρία), με Ανακοίνωση της με αρ.:ECS/07/EP/2016, προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπεύθυνο Προγράμματος (Προϊστάμενος Μονάδας).

Η πιο πάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και ο τρόπος υποβολής αίτησης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ενεργειακής Κοινότητας,
(https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/SECRETARIAT/Job/Head_07_2016)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016.

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/SECRETARIAT/Job/Head_07_2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ»

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από εκπαιδευτικούς με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο, για την απόσπαση μιας/ενός δασκάλας/ου (Δημοτική Εκπαίδευση) στο ελληνόφωνο τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Σχολείου «Βρυξέλλες ΙΙΙ». Η απόσπαση θαείναι διάρκειας ενός σχολικού έτους (από 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2017), με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και για εννιά χρόνια.

Η απόσπαση θα γίνει με πράξη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και αφού πρώτα γίνει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση της/του εκπαιδευτικού που θα επιλεγεί για τις συνθήκες εργασίας και τις εκπαιδευτικές ή άλλες απαιτήσεις της θέσης καθώς και επεξήγηση των οικονομικών όρων.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσωπικό που αποσπάται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Regulations for Members of the Seconded Staff of the European Schools), απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι αναγνωρισμένο στην Κύπρο Πτυχίο Δασκάλου ή ισότιμο Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος, σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη θέση Δασκάλου, καθώς και άριστη γνώση της ελληνικής και μίας ακόμη κοινοτικής γλώσσας.

Επιπρόσθετα, επιθυμητή είναι η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας η οποία είναι και η επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Σχολείου «Βρυξέλλες ΙΙΙ». Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλουν ιδιόχειρη αίτηση με επισυναπτόμενο σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dde@moec.gov.cy, μέχρι και την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι.

Η περίοδος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στο πιο πάνω σχολείο, θα θεωρείται υπηρεσία στη θέση που κατέχουν.

Επισυνάπτονται οι σχετικοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προσωπικό που αποσπάται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Regulations for Members of the Seconded Staff of
the European Schools).

http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp4478

Πλήρωση θέσης έκτακτου υπαλλήλου (AD 14) στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, προϊσταμένου μονάδας στη Διεύθυνση Σχέσεων με τις Πολιτικές Ομάδες.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλούν, με συστημένη επιστολή, το αργότερο στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 (η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2016.311.01.0001.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2016%3A311A%3ATOC

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ COMMUNICATION ASSISTANT ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗς ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Position Title : Communication Assistant
Duty Station : Nicosia, Cyprus
Classification : General Service Staff, Grade G4 equivalent
Type of Appointment : Special short term, until 31st December 2016 – with possibility of extension
Estimated Start Date : As soon as possible
Closing Date : 25th August 2016

http://www.cygazette.com/Gazette.dll/%7BE1299DBA-25E9-4C7F-9450-A569967E1932%7D/WorkPositions?IssueNo=4957&SectNo=1

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.Support Officers,Riga (Latvia),(BEREC) Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications Contract staff, Deadline:26/08/2016 – 11:00

2.Press and Communication Agent,Brussels (Belgium), (ERCEA) European Research Council Executive Agency, Temporary staff,Deadline:26/08/2016 – 12:00

3.Head of Brussels Liaison Office,Brussels (Belgium), (EUROFOUND) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,Temporary staff Deadline:31/08/2016 – 12:00

4.Project Manager Chartered Capacities,Vigo (Spain), (EFCA) European Fisheries Control Agency,Temporary staff, Deadline:01/09/2016 – 12:00

5. ICT Assistant,Valletta (Malta),(EASO) European Asylum Support Office,Contract staff,Deadline: 02/09/2016 – 12:00

6.ACCREDITATION OFFICERS /RECEPTIONISTS (SC 1), Brussels (Belgium), Luxembourg (Luxembourg), Strasbourg (France), European Parliament,Permanent official, Deadline:06/09/2016 – 12:00

7.ACCREDITATION OFFICERS /RECEPTIONISTS (SC 2), Brussels (Belgium), Luxembourg (Luxembourg), Strasbourg (France) European Parliament,Permanent official, Deadline:06/09/2016 – 12:00

8.EXECUTIVE DIRECTOR,Turin (Italy),European Commission, Temporary staff,Deadline:08/09/2016 – 12:00

9.Administrators,Brussels (Belgium),European Commission, Temporary staff,Deadline:09/09/2016 – 12:00

10.Field Officer,Valletta (Malta),(EASO) European Asylum Support Office, Temporary staff,Deadline:09/09/2016 – 13:00

11.Enterprise Architect,Stockholm (Sweden),(ECDC) European Centre for Disease Prevention and Control,Temporary staff,Deadline: 09/09/2016 – 23:59

12.Group Leader Missions and Meetings,Stockholm (Sweden), (ECDC) European Centre for Disease Prevention and Control,Temporary staff,Deadline: 12/09/2016 – 23:59

13.Senior Expert Scientific Quality,Stockholm (Sweden), (ECDC) European Centre for Disease Prevention and Control, Temporary staff,Deadline:12/09/2016 – 23:59

14.Head of Budget and Finance,Brussels (Belgium),SJU, Temporary staff,Deadline:15/09/2016 – 23:00

15.Head of the Budgetary and Strategic Planning Section, Luxembourg (Luxembourg) (CDT), Translation Centre for the Bodies of the European Union,Temporary staff, Deadline:16/09/2016 – 23:59

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers

images (2)

Το Ίδρυμα Άρτος προκηρύσσει θέση Πολιτιστικού Λειτουργού

Τίτλος θέσης:
Λειτουργός διαχείρισης Πολιτιστικών Δράσεων
Κύριες ευθύνες & καθήκοντα:
Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και τοπικών προγραμμάτων.
Προετοιμασία δελτίων τύπου και ενημερωτικών φυλλαδίων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος.
Συγγραφή αιτήσεων και διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Ευρωπαϊκών και τοπικών).
Οργάνωση και διαχείριση φιλοξενίας καλλιτεχνών και άλλων συνεργατών.
Αρχειοθέτηση και οργάνωση δεδομένων – Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων.
Επικοινωνία με συνεργάτες και άλλους εταίρους.
Απαραίτητα προσόντα:
Πανεπιστημιακό πτυχίο – όχι απαραίτητα στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού.
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, τόσο σε προφορικό όσο και γραπτό επίπεδο.
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint, Social Media).
Δυνατότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων (εξαιρετικά σημαντική).
Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας και δράσεων.
Ακεραιότητα χαρακτήρα.
Αυτοπαρακινούμενος, ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας με έντονο ενδιαφέρον σε πολιτιστικές και διεπιστημονικές δράσεις.
Διατεθειμένη/ος να ταξιδεύει (κυρίως Ευρώπη).
Επιπλέον προσόντα:
Γνώση άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας (π.χ. Photoshop).
Επιπλέον πείρα στη διαχείριση σχεδίων ή σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Βασικές γνώσεις και προσωπικό ενδιαφέρον στους τομείς της φιλοσοφίας, επιστήμης, παγκόσμιου πολιτισμού, καινοτομίας, κοινωνικού αντίκτυπου και διεπιστημονικής έρευνας.
Προσφέρονται:
Σταθερός Μηνιαίος Μισθός.
Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου.
Εισαγωγική εκπαίδευση.
Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και εξαιρετικά ενδιαφέρον περιβάλλον.
Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία να εξηγούν γιατί πιστεύουν ότι είναι ιδανικοί για τη συγκεκριμένη θέση. Η επιστολή αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
Το βιογραφικό σημείωμα μαζί με την επιστολή θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@artosfoundation.org το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 12:00 τα μεσάνυκτα.
Τα βιογραφικά που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα κληθούν για μια προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα και Τρίτη, 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2016, αντίστοιχα.
Έναρξη εργασίας/ εκπαίδευσης: 15 Σεπτεμβρίου 2016

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22445456 ή info@artosfoundation.org