ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE

The JS is looking for a Communication Officer with a focus on event management. This person will have a strong role in developing and implementing the online and offline events programme to ensure Interreg Europe reaches the right people with the right message, and encourage policy learning and networking. As well as events, this person will contribute to implementing the communication strategy of Interreg Europe through its various channels, using storytelling techniques.

More information
http://www.interregeurope.eu/about-us/jobs-and-tenders/

56 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Θα προσφέρεται επίδομα 1300€ το μήνα. Επιπλέον, 1000€ για θέματα διαμονής, 2500€ κάλυψη για ταξιδιωτικά έξοδα, 500€ για ασφάλεια, Και 2000€ για έξοδα εγκατάστασης.
Διάρκεια: 9-18 μήνες
Τοποθεσία: Αντιπροσωπείες της ΕΕ
Προθεσμία: 31η Ιανουαρίου 2017

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

Θέλετε να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία ενόσω σπουδάζετε,
να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας όσον αφορά τη διατύπωση απόψεων ενώπιον κοινού, το μάρκετινγκ και τους ανθρώπινους πόρους, να δώσετε στο βιογραφικό σας μεγαλύτερη βαρύτητα για τους μελλοντικούς σας εργοδότες?
Τον Μάρτιο του 2017, θα δημοσιεύσουμε σε αυτόν τον ιστότοπο μια νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρεσβευτές φοιτητές, καθώς και το σχετικό δελτίο αίτησης.
Αρχικά, όλοι οι πρεσβευτές θα λάβουν πλήρη κατάρτιση η οποία θα τους προετοιμάζει απόλυτα για τον ρόλο τους και για τις δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν.
Δεύτερον, σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά εργασίας για πτυχιούχους, μια υπεύθυνη θέση σαν κι αυτή θα μπορούσε πραγματικά να σας κάνει να ξεχωρίσετε. Παράλληλα με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης, το γεγονός ότι θα εργαστείτε σε ένα διεθνές περιβάλλον θα είναι ένα επιπλέον προσόν στο βιογραφικό σας για τους μελλοντικούς εργοδότες.
Μείνετε συντονισμένοι με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Λάρνακας

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Επίδομα: 1309€ το μήνα. Θα υπάρχει κάλυψη για ταξιδιωτικά έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια)
Διάρκεια: 6 μήνες με την δυνατότητα να επεκταθεί ακόμη 6 μήνες
Τοποθεσία: Δουβλίνο και Βρυξέλες
Προθεσμία: 29η Ιανουαρίου 2017

http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

ΛΕΙΤΟΥΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/To%20be%20translated%20Communications%20Officer%20SMM-%20VN.pdf

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20Data%20Protection%20Officer.pdf

Προθεσμία: 16/01/2017
Τόπος: Βαλέτα, Μάλτα

Μόνιμες Θέσεις Εργασίας στην ΕΕ για Γλωσσομαθείς Νομικούς που κατέχουν τις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Σουηδικά

Δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα,
Μισθός: 5 612,65
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων:
08/12/2016
Προθεσμία:
12/01/2017 – 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1967/description_el

Το ΕΤΕΚ δέχεται Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης της από το ΕΤΕΚ. Μετά από προεπιλογή βάσει καθορισμένων κριτηρίων οι 10 αιτητές με την ψηλότερη αξιολόγηση θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη
.
Όροι Παροχής Υπηρεσιών- Λεπτομέρειες σύμβασης
1. Αξία σύμβασης: Η συνολική αξία σύμβασης καθορίζεται στις €12000.
2. Τόπος: Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι τα Γραφεία ΕΤΕΚ στη Λευκωσία
3. Διάρκεια: 12 μήνες.
Οι λεπτομερείς διευθετήσεις σε σχέση με το χρόνο παροχής των υπηρεσιών θα καθορίζονται εκάστοτε από το Επιμελητήριο με βάση τις ανάγκες και το ωράριο λειτουργίας του ΕΤΕΚ. Νοείται πως, ανάλογα με τις ανάγκες, το άτομο θα καλείται να παρέχει υπηρεσίες και εκτός του συνήθους ωραρίου λειτουργίας του Επιμελητηρίου.
4. Άλλες πληροφορίες:
Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών: Όλες οι υποχρεώσεις που αφορούν φόρους και Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλες εισφορές σε δημόσια ταμεία αναλαμβάνονται αποκλειστικά από τον προσφέροντα τις υπηρεσίες λόγω της φύσης της σχέσης (μίσθωση υπηρεσιών).
5. Διακοπή σύμβασης: Το ΕΤΕΚ δύναται να τερματίσει τη σύμβαση οποτεδήποτε αποφασίσει κατά την κρίση του με προειδοποίηση 2 βδομάδων.
Καθήκοντα και Ευθύνες
1. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέα.
2. Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα και βοηθά ή/ και διεκπεραιώνει σχετική αλληλογραφία.
3. Τηρεί αρχείο μητρώου ή/και βιβλιοθήκης, βοηθά στην οργάνωση συνεδριάσεων και στην τήρηση πρακτικών σωμάτων του ΕΤΕΚ και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
4. Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.
5. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
6. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.
7. Παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με εκπαιδευτικές ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το ΕΤΕΚ, ανάλογα με τις ανάγκες.
8. Χειρίζεται τηλεφωνικό σύστημα, καταγράφει και διαβιβάζει μηνύματα και παρέχει πληροφορίες γενικής φύσεως για το ΕΤΕΚ.
9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της/του ανατεθούν.
Διαδικασία:
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία, ευγένεια και καλός τρόπος έκφρασης
4. Διετής τουλάχιστον πείρα σε θέση σχετική με καθήκοντα γραμματειακού προσωπικού
Πλεονέκτημα:
– πρόσθετη πείρα τουλάχιστον 2 ετών πέραν πέρα από το απαραίτητα 2 έτη
– επιτυχία σε εξετάσεις ταχύτητας που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Ελληνική ή/και Αγγλική Δακτυλογραφία με ταχύτητα τουλάχιστο 40 λέξεις κατά λεπτό ή/και κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις ΚΕΒΕ ή ισοδύναμου, σε θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) ή/και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel) ή/και πιστοποιητικό ECDL
Συνέντευξη:
Στη συνέχεια και αφού γίνει κατάταξη θα γίνει προφορική συνέντευξη στα 10 πρώτα άτομα της κατάταξης και θα γίνει προσφορά στο άτομο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολικά βαθμολογία. Στη περίπτωση μη αποδοχής η προσφορά της σύμβασης θα γίνει στον αμέσως επόμενο/η κοκ
Άλλες Αναγκαίες Προϋποθέσεις
Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Περισσότερες Πληροφορίες
Το Έντυπο Αίτησης για Αγορά Υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο ΕΤΕΚ, Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, τηλ. 22877644 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cyprus@etek.org.cy.
Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της 23.12.2016, στο ειδικό έντυπο του ΕΤΕΚ σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για Αγορά Υπηρεσιών», να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο ΕΤΕΚ, να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και να παραδίνονται στα Γραφεία του ΕΤΕΚ ή να αποστέλλονται με Συστημένο Ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία.

http://www.kepa.gov.cy/em/BusinessDirectory/Company/CompanyProduct.aspx?CompanyId=e24170ac-97fb-4b50-b3d8-feab099ae0e1&ProductId=f43932ae-bdea-4549-aba0-2c6a1cf1f7ec

Eκπαίδευση και πρακτική άσκηση για φοιτητές της Ε.Ε. σε κορυφαίες εταιρείες στην Ιαπωνία!

Πως θα σας φαίνονταν να λάβετε 16.000€ για να αποκτήσετε την πρώτη σας επαγγελματική εμπειρία σε μια κορυφαία εταιρία στην Ιαπωνία; Κάθε μεγάλο επίτευγμα ξεκινά με την απόφαση να προσπαθήσουμε! Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Vulcanus έχουν ξεκινήσει και διαρκούν έως 20/01/2017!

Τι είναι το Πρόγραμμα Vulcanus;
Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία μέσω internships σε κορυφαίες Ιαπωνικές εταιρίες για φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται στο 4ο έτος προπτυχιακών σπουδών ή στο τελευταίο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών.

Το πρόγραμμα ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2017 και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του επόμενου έτους, (Πρακτική άσκηση περίοδος: 01/09/2017 – 30/08/2018)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάριο μίας εβδομάδας στην Ιαπωνία (Σεπτέμβριος) τετράμηνο εντατικής εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) οκτάμηνη τοποθέτηση σε ιαπωνική εταιρεία (Ιανουάριος-Αύγουστος)

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής;
Οι υποψήφιοι πρέπει:
–να είναι υπήκοοι της Ε.Ε.*, φοιτητές στο 4ο έτος προπτυχιακών ή τελευταίο έτος μεταπτυχιακών σπουδών των κλάδων Μηχανικής ή Θετικών Επιστημών (Engineering or Science)**
(*) γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές από το Μαυροβούνιο, Τουρκία, FYROM, Ισλανδία, Μολδαβία.
(* *) γίνονται δεκτοί φοιτητές διαφόρων γνωστικών αντικειμένων (επιστήμης υπολογιστών / μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, επιστήμης των υλικών, τηλεπικοινωνιών, φυσικής, χημείας, βιοτεχνολογίας, μηχανικών παραγωγής κ.α.)

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;
Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, το επίπεδο Αγγλικών τους καθώς και τα κίνητρά τους και την ικανότητά τους να προσαρμοστούν σε μια διαφορετική κουλτούρα.

Ποιος πληρώνει τι;
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας και την ιαπωνική εταιρεία υποδοχής. Οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση 1.900.000 Yen (περίπου 16.400 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία) για να καλύψουν το κόστος του ταξιδιού προς και από την Ιαπωνία και τα έξοδα διαβίωσης στην Ιαπωνία. Επιπλέον παρέχεται δωρεάν διαμονή καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Γιατί να συμμετέχω;
Για να εξοικειωθείτε με το εύρος των προηγμένων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από μια κορυφαία ιαπωνική εταιρεία υποδοχής, να μάθετε ιαπωνικά και να εκτιμήσετε την ιαπωνική κουλτούρα.

Για να εμπλουτίσετε τις εμπειρίες σας και τις επαγγελματικες σας προοπτικές κερδίζοντας την πρώτη επαγγελματική σας εμπειρία σε μια διεθνή εταιρεία.

Έχουν γίνει δεκτοί φοιτητές από την Ελλάδα στο πρόγραμμα Vulcanus;
Από τη σελίδα του προγράμματος, θα διαβάσετε για τις εμπειρίες δύο (2) Ελληνίδων φοιτητριών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τα προηγούμενα έτη, ενώ μία ακόμη φοιτήτρια από την Ελλάδα παρακολουθεί αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα στην Ιαπωνία. Οι Ελληνίδες φοιτήτριες που έγιναν δεκτές στο πρόγραμμα προέρχονται από τους κλάδους της επιστήμης των υπολογιστών, των τηλεπικοινωνίων και της χημικής μηχανικής και η πρακτική τους άσκηση πραγματοποιηθηκε στις εταιρείες HITACHI, NTT Tellecomunications και KAWASAKI.
Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση για φοιτητές της Ε.Ε. σε κορυφαίες εταιρείες στην Ιαπωνία!οιπές προϋποθέσεις και την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στον σύνδεσμο http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Δικοινοτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης νέων ανέργων επαγγελματιών στην ε/κ και τ/κ κοινότητα

Αρχίζει ο 2ος κύκλος του Δικοινοτικού Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Νέων Ανέργων Επαγγελματιών στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή Κοινότητα. Το παρόν σχέδιο θα αποβεί προς όφελος 8 Ελληνοκυπρίων και 8 Τουρκοκυπρίων ασκούμενων, καθώς και ενός μέγιστου αριθμού 16 εταιρειών που θα φιλοξενήσουν τους νέους ανέργους στις δύο κοινότητες κατά την περίοδο Ιανουαρίου ‐ Μαΐου 2017.

Παρακαλείστε όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο Δελτίο Συμμετοχής και αποστέλλοντας το φ/δι κας Γεωργίας Βενιζέλου στο ΚΕΒΕ, τηλ.: 22889840, email: gvenizelou@ccci.org.cy

http://news.ccci.org.cy/wp-content/uploads/2016/11/LbE-2nd-call-circular-gr.pdfuntitled4

Προκήρυξη διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017»

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) προκήρυξε Ανοικτό Διαγωνισμό με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που θα υποβληθεί το 2017»

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1765357.
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2016