Σχέδιο για τον έλεγχο του πληθυσμού του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στα παράκτια νερά της Κύπρου – 4η Πρόσκληση

26/08/2014

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τις ενδιαφερόμενες «συλλογικές ομάδες» αλιέων ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του «Σχεδίου Χορηγιών για Συλλογικές Δράσεις στον Αλιευτικό Τομέα». Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εντάσσονται στο Διαχειριστικό Σχέδιο του ΤΑΘΕ με τίτλο «Σχέδιο για τον έλεγχο του πληθυσμού του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στα παράκτια νερά της Κύπρου».

Στόχος της πρόσκλησης είναι η ένταξη έργων για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου με την άσκηση έντονης αλιευτικής πίεσης στον αναπαραγωγικό πληθυσμό του είδους, λίγο πριν και κατά την αναπαραγωγική περίοδο, στις κυριότερες αναπαραγωγικές περιοχές του είδους, από τον παράκτιο επαγγελματικό στόλο της Κύπρου.

Δικαιούχοι είναι «συλλογικές ομάδες» αλιέων (αναγνωρισμένοι τοπικοί Σύνδεσμοι επαγγελματικής παράκτιας αλιείας των περιοχών εφαρμογής), οι οποίες εκπροσωπούν το συλλογικό συμφέρον του κλάδου τους. Με τον όρο παράκτια αλιεία εννοούμε τον κλάδο εκείνο της αλιείας που χρησιμοποιεί κατά πλειοψηφία σκάφη όχι μεγαλύτερα των 12 μέτρων και ως αλιευτικά εργαλεία κυρίως στατικά δίχτυα βυθού, στατικά παραγάδια βυθού, παγίδες και καθετές. Οι συλλογικές ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο/ συμφωνητικό των μελών και πρακτικό αποφάσεων της συλλογικής ομάδας τους για το ότι συνιστούν νόμιμη κοινή δομή. Επίσης, ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως νόμιμος εκπρόσωπος και δίνεται εξουσιοδότηση να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφα απαιτούνται και γενικά να εκπροσωπεί την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Η αμοιβή της Δικαιούχου συλλογικής ομάδας που θα ενταχθεί στο Σχέδιο για χρηματοδότηση θα είναι ανάλογη με το ολικό βάρος των λαγοκέφαλων που θα αλιεύσουν και θα καταστρέψουν. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 3 ευρώ/κιλό. Η χρηματοδότηση των συλλογικών ομάδων ανέρχεται στο 100% δημόσια δαπάνη και θα γίνεται με την ολοκλήρωση του ενταγμένου στο Σχέδιο έργου τους (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο). Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο της Δικαιούχου συλλογικής ομάδας με την παράδοση των εξοφλημένων τιμολογίων/αποδείξεων καταστροφής των ψαριών από την αδειοδοτημένη εταιρεία, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δικαιολογητικών που κρίνονται αναγκαία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: €50.000. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) κατά 50% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 50%. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης απορροφηθεί, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διακόπτεται και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες Προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Το φυσικό αντικείμενο των έργων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014. Η ολοκλήρωση των έργων ως προς και το οικονομικό αντικείμενο πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, 2014.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου) και από την ιστοσελίδα του ΕΠΑΛ 2007-2013 www.moa.gov.cy/opf.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 μέχρι την Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2014, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νατάσα Παππουλή, Τηλ.: 22807861, email: [email protected]

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 της Κυπριακής Δημοκρατίας http://www.moa.gov.cy/moa/opf/opf.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument

Διαγωνισμός για Σχεδιασμό Γραφικών και πρότασης/συνθήματος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαγωνισμός για Σχεδιασμό Γραφικών και πρότασης/συνθήματος για το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020

(Αρ. Διαγωνισμού: 21/2014)

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προκηρύσσει διαγωνισμό για το Σχεδιασμό γραφικών και πρότασης/συνθήματος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 και συγκεκριμένα για:

1.. Το λογότυπο του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020

2.. Το γραφικό του εξώφυλλου της έντυπης μορφής του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020

3.. Το γραφικό για ντοσιέ που θα χρησιμοποιείται σε εκδηλώσεις/συνεδρίες που σχετίζονται με το ΕΠ «Θάλασσα» 2014 – 2020

4.. Σύνθημα- πρόταση που να προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης στο πρόγραμμα

με συνολικό προϋπολογισμό €1000,00 (δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 19%).

Οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ Λευκωσίας: Άντρη Ηρακλέους, Τηλ: 22807848, email: [email protected]

Η προθεσμία λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.moa.gov.cy/moa/opf/opf.nsf/All/3504A588D8099323C2257D190026D071?OpenDocument

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 2007- 2013: «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικού Τομέα

Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις τοπικές αρχές για υποβολή σχεδίων ευρυζωνικών συνδέσεων.

Η Ευρωπαική Επιτροπή, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης “Συνδέοντας την Ευρώπη”, καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, να υποβάλουν στην Ευρωπαική Επιτροπή τις ιδέες και τα σχέδια τους για έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων. Η προθεσμία υποβολής είναι η 15η Οκτωβρίου 2014.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/70418

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων COS-WP2014-3-15-03: Διαφοροποιώντας τον ευρωπαϊκό τουρισμό – Βιώσιμα υπερεθνικά προϊόντα τουρισμού 2014

Κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού καθώς και της βιωσιμότητάς του, ενθαρρύνοντας τη διαφοροποίηση της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν στόχο την προώθηση βιώσιμων υπερεθνικών προϊόντων τουρισμού (όπως δρόμους, διαδρομές, τουριστικές προσφορές…) σε αθλητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες σχετιζόμενες με την ευεξία που σχετίζονται με μία από τις ακόλουθες μορφές τουρισμού: παράκτιος ή θαλάσσιος τουρισμός, αγροτουρισμός ή χειμερινός τουρισμός (βουνών).

Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα συμπαγές πρόγραμμα δράσης συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των παρακάτω:

α) η τρέχουσα κατάσταση

β) τι είναι απαραίτητο να αλλάξει

γ) εξειδικευμένος στόχος του έργου

δ) αποτελεσματικότητα της ζητούμενης συγχρηματοδότησης από την ΕΕ

ε) μετρήσιμα αποτελέσματα του έργου

στ) βιωσιμότητα/ συνέχεια του έργου μετά το τέλος της συγχρηματοδότησης.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Για να είναι ένα έργο επιλέξιμο θα πρέπει:

α) Να εστιάζει σε τουριστικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με αθλητισμό ή ευεξία.

Το έργο θα πρέπει να στοχεύει στην προώθηση βιώσιμων υπερεθνικών προϊόντων τουρισμού σε αθλητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες για την ευεξία που σχετίζονται με μία από τις ακόλουθες μορφές τουρισμού: παράκτιος ή θαλάσσιος τουρισμός, αγροτουρισμός ή χειμερινός τουρισμός (βουνών).

Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι προωθεί τον τουρισμό σε φυσικές περιοχές που να ευνοούνται τοπικές κοινότητες και προορισμοί, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και οικονομικά.

Ως πιθανά παραδείγματα, έργα με υπερεθνική οδό/μονοπάτι/τουριστική προσφορά που να σχετίζονται με τις ακόλουθες πτυχές θα μπορούσαν να υποστηριχτούν: ναυτικός τουρισμός, αθλήματα σχετιζόμενα με το νερό (όπως ψάρεμα, λεμβοδρομίες, windsurfing, καταδύσεις κ.λπ.), ποδηλατικοί δρόμοι, μονοπάτια πεζοπορίας, ιππασίας, ιαματικός τουρισμός κ.λπ.

β) Να είναι υπερεθνικό.

Για τους σκοπούς της πρόσκλησης, ένα προϊόν υπερεθνικού τουρισμού σημαίνει ένα σύνολο τουριστικών προορισμών/κέντρων προσέλκυσης/υπηρεσιών που παίρνουν τη μορφή υπερεθνικής οδού/μονοπατιού/τουριστικής προσφοράς, είτε με φυσική μορφή (με βάση τη φυσική υποδομή) είτε αφηρημένα (διασύνδεση τοποθεσιών/προορισμών) και που έχουν ένα κοινό σύνδεσμο/χαρακτηριστικό/θέμα. Το προϊόν πρέπει να καλύπτει/να αναπτυχθεί σε τουλάχιστον 4 χώρες που μπορείτε να βρείτε στην παράγραφο 6.1. Τονίζεται ότι η προώθηση τοπικών τουριστικών δραστηριοτήτων που δεν εμπεριέχουν την υπερεθνική πτυχή, δεν πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης.

γ) Να προωθεί τον βιώσιμο τουρισμό.

Θα πρέπει να περιέχει υποδειγματικές και καινοτόμες ιδέες για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού μέσω υπερεθνικών συνεργασιών για την τόνωση και προώθηση βιώσιμων προϊόντων τουρισμού. Το έργο αναμένεται να προτείνει συνέργειες με και οφέλη για το φυσικό (και πολιτισμικό) περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες.

δ) Να είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο.

Η πρόταση θα πρέπει να αναδεικνύει τη δομή διαχείρισης και να εξηγεί με ποιον τρόπο θα δώσει τη δυνατότητα στο έργο να πετύχει τους στόχους του, να αναγνωρίζει το προσωπικό που θα εμπλακεί και την κατανομή των εργασιών μεταξύ των εταίρων και των μελών του προσωπικού.

Το έργο θα πρέπει να έχει στόχο τη δημιουργία μιας μεσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής επικοινωνίας/προώθησης και τοποθέτησης στην αγορά. Επομένως, η πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια στο πώς θα αναπτυχθεί περαιτέρω η δράση μετά το πέρας της περιόδου του έργου, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά.

ε) Να παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα και μακροχρόνια επίπτωση

Η πρόταση θα πρέπει να εξηγεί πώς θα επιτευχθούν και μετρηθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις, και ποιοι δείκτες θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση τους.

Επιλεξιμότητα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 της πρόσκλησης και να δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού ή σε άλλον τομέα που σχετίζεται στενά με τον σκοπό της πρότασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαμένουν σε ένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και/ή των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού του COSME.

Οι προτάσεις θα πρέπει να παρουσιαστούν από κοινοπραξίες αποτελούμενες το λιγότερο από 5 νομικές οντότητες, που θα προέρχονται τουλάχιστον από 4 κράτη-μέλη της ΕΕ ή των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME.

Υποβολή προτάσεων

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή είναι η 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17.00 (ώρα Βρυξελλών). Ο κωδικός για την ηλεκτρονική υποβολή είναι COS-TSUST-2014-3-15.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020)

Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

EACEA 32/2014 – Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας 

Προτεραιότητες του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»

Οι προτεραιότητες του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής ικανότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθούν τη διακρατική κυκλοφορία και κινητικότητα.

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/call-culture-ce-2014_coop_el.pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – H Chrysalis LEAP και η EY φέρνουν σε Κύπρο και Ελλάδα το CleanLaunchpad, τον μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό διαγωνισμό ιδεών στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014. Η Chrysalis LEAP, με τη χορηγία και συνεργασία της ΕΥ Cyprus, ανακοινώνει την έναρξη του CleanLaunchpad, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού διαγωνισμού ιδεών στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας (cleantech), στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός διοργανώνεται από το Climate-KIC, την κύρια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική καινοτομία. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Ουγγαρία, η Γερμανία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Δανία και η Ολλανδία.

Η Chrysalis LEAP θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής από Ελλάδα και Κύπρο μέχρι και τις 23 Αυγούστου. Έπειτα, θα γίνει επιλογή 10 ιδεών που θα συμμετέχουν στο bootcamp που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 13-14 Σεπτεμβρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει mentoring, μαθήματα από έμπειρους επαγγελματίες, networking και προετοιμασία για τον εθνικό τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου. Στον εθνικό τελικό οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους μπροστά σε κριτική επιτροπή που θα δώσει χρηματικό έπαθλο στις τρεις καλύτερες ομάδες και την ευκαιρία να συμμετέχουν στον πανευρωπαϊκό τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 29-31 Οκτωβρίου στη Βαλένσια στην Ισπανία. Ο μεγάλος νικητής του CleanLaunchpad θα λάβει το ποσό των 10,000ΕΥΡ. Οι ιδέες που θα καταλάβουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση θα κερδίσουν τα ποσά των 5,000ΕΥΡ και 2,500ΕΥΡ αντίστοιχα. Εκτός από τα χρηματικά έπαθλα, στους τρεις πρώτους νικητές θα δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα acceleration του Climate-KIC, που περιλαμβάνει 18μηνη επιχειρηματική εκπαίδευση, που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν και να εμπορικοποιήσουν την ιδέα τους χρησιμοποιώντας μέχρι και 95,000ΕΥΡ ως αρχικό κεφάλαιο.

Ο ιδρυτής της Chrysalis LEAP, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που το Climate-KIC μας εμπιστεύτηκε με τη διοργάνωση του CleanLaunchpad στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε την αξία του acceleration από πρώτο χέρι μέσω της δικής μας συμμετοχής στο πρόγραμμα του Climate-KIC μετά τη νίκη μας σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό το 2012 με το πρόγραμμα ENERMAP. Το 2013, με την ίδρυση της Chrysalis LEAP στην Κύπρο, μοιραστήκαμε τη γνώση μας και τώρα είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή την ευκαιρία να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερους επιχειρηματίες να διαγωνιστούν για μια θέση στο Climate-KIC!»

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ της EY Cyprus, χορηγός της Chrysalis LEAP, Κυπρούλα Παπαχριστοδούλου, είπε: «Η EY Cyprus στηρίζει θερμά την επιχειρηματικότητα εδώ και δεκαετίες. Δηλώνει πάντα παρούσα σε νέες  πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στην εξεύρεση καινοτόμων ιδεών που μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που δημιουργούνται από τις κλιματικές αλλαγές. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας».

Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό και για συμπλήρωση αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://cleanlaunchpad.eu/application-form/ 

Σημείωση προς συντάκτες:

Η Chrysalis LEAP (Launching Entrepreneurship Acceleration Platform) είναι ο πρώτος κυπριακός οργανισμός που εκπαιδεύει νεοφυείς εταιρείες παρέχοντάς τους τα αναγκαία εργαλεία και δεξιότητες για να μετατρέψουν τις ιδέες τους στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών σε σταθερές, αναπτυσσόμενες και εμπορικές επιχειρηματικές ιδέες.

Κίνητρα και Επιχορηγήσεις Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για την περίοδο 2014-2015. 

Στην ιστοσελίδα http://www.visitcyprus..biz/wps/portal/b2b/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP

0os3hXN0fHYE8TIwMLP3MnAyPLIEPjIHMPI_
9QQ6B8JG55V2MCuoNTc_TDQXbiUWWEXx5kBx55C3MDiLwBDuBooO_nkZ-bql-QG1HhmRmQDgCaugBh/dl3/d3/

L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfRUZBQVNJNDIwOEFWQjAyOUZCNkxCUjIwTzU!/

μπορείτε να δείτε όλες τις πρόσφατες δημοσιευμένες επιχορηγήσεις του ΚΟΤ. Οι επιχορηγήσεις αφορούν

 1. Πολιτική παροχής φιλοξενίας ξένων ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών ομάδων για προπόνηση στην Κύπρο 2014-2015.
 2. Σχέδιο Ενίσχυσης για Διεκδίκηση Συνεδρίων στην Κύπρο .
 3. Σχέδιο επιχορήγησης δαπάνης για αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομής για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
 4. Σχέδιο επιχορήγησης δαπάνης για αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομής για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε Κέντρα Αναψυχής.

Πρόγραμμα COSME: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπογράφουν συμφωνία που θα αυξήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρώπη θα έχουν σύντομα πρόσβαση σε έως και 25 δισ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότησης, κατόπιν της συμφωνίας που υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). Ο νεοδιορισθείς επίτροπος αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, κ. Ferdinando Nelli Feroci, θα φιλοξενήσει την τελετή υπογραφής της συμφωνίας.

Χάρη στη χορήγηση κονδυλίων ύψους 1,3 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό COSME για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, θα είναι δυνατόν να κινητοποιηθούν κονδύλια ύψους έως και 25 δισ. ευρώ μέσω του αποτελέσματος μόχλευσης που θα επιτευχθεί με τη βοήθεια χρηματοπιστωτικών οργανισμών τα επόμενα επτά έτη. Η συμφωνία προλειαίνει το έδαφος για την παροχή χρηματοδότησης με μετοχικά και δανειακά κεφάλαια στις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) έως τα τέλη του 2014. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας το ΕΤΕ θα προκηρύξει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, οργανισμοί εγγύησης, ταμεία κ.λπ.). Μετά από ενδελεχή διαδικασία δέουσας επιμέλειας το ΕΤΕ θα επιλέξει ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που στη συνέχεια θα μπορούν να διοχετεύουν τη νέα διαθέσιμη χρηματοδότηση στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ σε όλους τους τομείς.

Ο κ. Ferdinando Nelli Feroci, επίτροπος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, δήλωσε: «Χάρη στο πρόγραμμα COSME, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ θα διαθέτουν σύντομα πρόσβαση σε έως και 25 δισ. ευρώ πρόσθετης χρηματοδότησης με τη μορφή τόσο εγγυήσεων δανείων όσο και ιδίων κεφαλαίων. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας που καταβάλουμε να αρθούν οι γνωστές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την αναζήτηση πιστώσεων. Η υπογραφή της συμφωνίας σήμερα αντανακλά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βοηθήσει στην επιτυχία των ΜΜΕ στην ΕΕ: οι τελευταίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και αντιπροσωπεύουν το 85 % όλων των νέων θέσεων εργασίας.»

Ο κ. Pier Luigi Gilibert, γενικός διευθυντής του ΕΤΕ δήλωσε: «Μέσω του προγράμματος COSME το ΕΤΕ θα μπορέσει να στηρίξει ακόμη περισσότερες ΜΜΕ στην Ευρώπη τα επόμενα 7 έτη. Με βάση τις επιτυχίες του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, προδρόμου του προγράμματος COSME, το οποίο επέτρεψε τη χορήγηση κονδυλίων ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ στις ΜΜΕ και συνέβαλε στην υποστήριξη 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας και πλέον, στόχος μας είναι να βελτιώσουμε περαιτέρω την πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη.»

Εγγυήσεις ύψους 21 δισ. ευρώ για τις ΜΜΕ

Το πρόγραμμα COSME θα λειτουργήσει ως μέσο χρηματοδότησης των εγγυήσεων για τράπεζες, προκειμένου να τις βοηθήσουν να χορηγούν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ΜΜΕ. Ο αντίκτυπος θα είναι ουσιαστικός, καθώς λόγω του αποτελέσματος μόχλευσης του προγράμματος COSME, για κάθε ευρώ που επενδύεται σε εγγυήσεις δανείων αντιστοιχούν 30 ευρώ χρηματοδότησης για ΜΜΕ. Οι εγγυήσεις αυτές θα βοηθήσουν κατά κανόνα πολλές ΜΜΕ που, σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να μην ήταν σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση λόγω της έλλειψης επαρκών εξασφαλίσεων.

Αναμένεται ότι έως και 330.000 ΜΜΕ θα λάβουν δάνεια με τη στήριξη των εγγυήσεων του προγράμματος COSME, ενώ το συνολικό ποσό των δανείων υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 21 δισ. ευρώ. Με βάση την εμπειρία από το προηγούμενο πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ), αναμένεται ότι το 90 % των δικαιούχων θα απασχολεί 10 ή λιγότερους εργαζομένους με μέσο εγγυημένο δάνειο ύψους περίπου 65.000 ευρώ. Ακριβώς αυτή η κατηγορία των ΜΜΕ συναντά την παρούσα στιγμή τις περισσότερες δυσκολίες για να εξασφαλίσει ένα δάνειο.

4 δισ. ευρώ για ίδια κεφάλαια που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να επεκταθούν

Ένα μέρος του προϋπολογισμού του COSME θα επενδύσει επίσης σε ταμεία τα οποία παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια για την επέκταση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται και σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι διαχειριστές του ταμείου θα λειτουργούν σε εμπορική βάση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις επικεντρώνονται στις ΜΜΕ με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης. Αναμένεται ότι περίπου 500 επιχειρήσεις θα λάβουν ίδια κεφάλαια, ενώ ο συνολικός όγκος επενδύσεων θα φτάσει έως και τα 4 δισ. ευρώ και θα προσελκύσει περαιτέρω χρηματοδότηση από κοινές επενδύσεις με άλλες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ

Η πύλη για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέχει κατανοητές, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επιχειρηματίες και οι ΜΜΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση συνολικού ύψους 100 δισ. ευρώ από την ΕΕ μέσω διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ κατά τα επόμενα επτά έτη. Η πύλη παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση που έχει τη στήριξη της ΕΕ, με τη βοήθεια μιας από τις περίπου 1.000 τράπεζες και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η πύλη είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και προσβάσιμη από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και τις υποψήφιες χώρες.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που λειτουργεί από το 2014 έως το 2020 με προγραμματισμένο προϋπολογισμό ύψους 2,3 δισ. ευρώ και αποτέλεσμα μόχλευσης που μπορεί να παράσχει έως και 25 δισ. ευρώ. Το COSME στηρίζει τις ΜΜΕ στους ακόλουθους τομείς: καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, πρόσβαση στις αγορές και προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος. Το πρόγραμμα COSME αξιοποιεί την επιτυχία του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ), το οποίο συνέβαλε στην κινητοποίηση άνω των 16 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια ύψους 2,8 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 328 000 ΜΜΕ στην Ευρώπη από το 2007 έως το 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα COSME

IP/14/753

Η πύλη για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Σχετικά με το ΕΤΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει ως κεντρική αποστολή του να υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και ανάπτυξης, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης ειδικά γι’ αυτό το τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου του, το ΕΤΕ προωθεί τους στόχους της ΕΕ για τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Το σύνολο των καθαρών αναλήψεων υποχρεώσεων του ΕΤΕ προς τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια ανήλθαν σε 7,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013. Με επενδύσεις σε πάνω από 435 ταμεία, το ΕΤΕ αποτελεί ηγετικό παίκτη στο ευρωπαϊκό επιχειρείν λόγω της κλίμακας και του πεδίου των επενδύσεων, ιδίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και σε πρώιμα στάδια. Το χαρτοφυλάκιο των εγγυήσεων δανείων του ΕΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα 5,6 δισ. ευρώ για πάνω από 300 πράξεις στο τέλος του 2013, οπότε το ΕΤΕ μπορεί να θεωρηθεί μείζων παράγοντας στον τομέα των εγγυήσεων για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, καθώς και ηγετικός εγγυητής της μικροχρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.eif.org

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Susanne Gutjahr (+352 248581487)

Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών» έχει συσταθεί Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, κάτω από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας των φύλων, ο οποίος θα πιστοποιεί επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: (α) συγκεκριμένης καλής πρακτικής και να λάβουν την πιστοποίηση «Καλή Πρακτική» (β) ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο/Σχεδίου Δράσης και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας».

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν κάποια από τις πιο πάνω πιστοποιήσεις έχουν δύο επιλογές αιτήσεων:

 • (α) Αίτηση για την πιστοποίηση υφιστάμενης καλής πρακτικής που εφαρμόζεται στην επιχείρηση ή υφιστάμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ισότητας των φύλων
 • (β) Πρόθεση πιστοποίησης για την υιοθέτηση μιας νέας καλής πρακτικής ή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης/Σχεδίου Δράσης στο μέλλον, μετά την παροχή ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους σύμβουλους που πλαισιώνουν το Φορέα Πιστοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.gender-equalpay.com/foreas.htm

Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, τις Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων, το ΕΤΕΚ, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, οργανώνουν για πρώτη φορά στην Κύπρο Βράβευση η οποία αφορά τη σύναψη Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες αγορών .

Οι Κατηγορίες Αγορών για τις οποίες θα εφαρμοστούν σε πρώτη φάση τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων – CY GPP Awards είναι:

 1. Μηχανογραφικός Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης
 2. Φωτισμός
 3. Επιβατικά Οχήματα
 4. Κλιματιστικά
 5. Κτιριακές Κατασκευές

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη συνημμένη ανακοίνωση ή μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Ορέστη Κυριάκου στα τηλέφωνα 22667716/26 ή στο email [email protected].

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου www.cea.org.cy και του Τμήματος Περιβάλλοντος http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf

Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 26 Αυγούστου 2014.